– Vi kan komma till en arbetsplats och förhandla om arbetsbrist ena dagen för att andra dagen få in en förfrågan om praktik, säger Kristine Engström, verksamhetsassistent på Handels i Trollhättan, och som medverkar i en av motionerna.

Handeln tar emot flest personer som har någon form av subventionerad anställning som praktik, visade Handels i en rapport förra året. Detta medför problem. Till vårens kongress har medlemmar skrivit motioner om hur de vill att Handels ska jobba med frågan. En viktig uppgift är att stoppa arbetsgivare som utnyttjar anställningsformen. En annan att praktikanter inte ska ersätta fast personal.
– Ibland har en arbetsgivare så många praktikanter inne att det är bevis på att det finns ett behov av att anställa. Men om man kan förlänga en fas 3-period eller ta in en ny praktikant – varför anställa och behöva betala? säger Kristine Engström.

Andra motioner rör en begränsning av antalet praktikanter på en arbetsplats. En arbetsgivare ska inte kunna ta in hur många praktikanter som helst – och inte hur länge som helst. Motionärerna vill också se krav på kollektivavtal samt krav på att en handledare finns och att denna får utbildning och tid för att vara handledare.
– När vi har varit ute på uppsökeri har praktikanterna stått i kassan själva, jobbat på golvet själva. Någon handledning är det inte tal om. Det jobbar som vilken anställd som helst, säger Kristine Engström.

Totalt har 12 motioner om praktikanter kommit in till Handels kongress. En subventionerad anställning betyder att arbetsgivaren betalar mindre i lön.