Olyckorna och sjukskrivningarna inom partihandeln och tillverkningsindustrin måste minska. Arbetsmiljöverket ska under året inspektera 2 000 arbetsplatser inom branscherna över hela landet.

I partihandeln ingår bland annat butikskedjornas lager. Där är truckar och ergonomi de största riskerna för dem som jobbar på golvet.
– Trucken är det enskilt farligaste hjälpmedlet. Cirka 800 allvarliga olyckor rapporteras per år. Dessutom finns många belastningsergonomiska risker på ett lager när mycket ska lyftas manuellt, säger Tomas Dahlquist, inspektör och projektledare på Arbetsmiljöverket, AV.
– Det här är den absolut största tillsynen vi gör under året.

Förra året gjorde AV en liknande insats inom lager och tillverkning. Av 2 000 besökta arbetsplatser fick 80 procent krav på sig. 
– Vanligaste kravet var att man måste jobba förebyggande och se över sina risker och brister regelbundet. Vi hittar väldigt mycket när vi är ute. Det vill vi att de själva ska göra.