Semesterlagen – lagen ger anställda – oavsett anställningsform – 25 dagar betald semester. Semesterlönen är (förenklat) enligt lag 12 procent av lönen.

Arbetstidslagen – anställda ska få minst 11 timmars dygnsvila mellan två arbetspass. Veckovilan ska vara minst 36 timmar.

Sjuklönelagen – kan inte avtalas bort och säger att arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön – 80 procent av lönen – de första 14 dagarna. Första dagen är dock en karensdag då ingen sjuklön behöver betalas. Arbetsgivaren är även skyldig att anmäla den anställda till Försäkringskassan, om sjukskrivningen fortsätter efter 14 dagar.

Arbetsmiljölagen – Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskador och olycksfall som sker på arbetet. Även nästan-olyckor (tillbud) ska anmälas. Dorjans och Gyulas olyckor på jobbet är inte anmälda till arbetsmiljöverket. Enligt Socialförsäkringsbalken är en arbetsgivare skyldig att anmäla en arbetsskada till Försäkringskassan.

Stöld av skatteåterbäringen. Enligt Skatteverket är de pengar som den anställda antingen får tillbaka eller ska betala i skatt när inkomstdeklarationen är klart alltid den anställdas. Att ta skatteåterbäringen från den anställda är att betrakta som stöld och ska polisanmälas. Pengarna är egentligen lön. Anser arbetsgivaren att den anställde inte ska ha den lönen kan de ändå inte ta den. Då har arbetsgivaren lämnat fel löneuppgift och summan ska beskattas, säger Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket.

Fakta

Fakta

Violas lön 2010-2015

År         Timlön efter skatt              Timlön före skatt            Lägsta lön
                                                                                             enligt
                                                                                             kollektivavtal

2010     45 kronor                          53 kronor                       104 kronor

2011     45 kronor                          55 kronor                        108 kronor

2012     48 kronor                          58 kronor                        117 kronor

2013     50 kronor                          62,40 kronor                   120 kronor

2014     55 kronor                          65,50 kronor                   130 kronor

2015     58 kronor                                                                 134 kronor
 

Vi har använt den skattetabell som Skatteverket har använt respektive år. 2015 års lön har ännu inte deklarerats. Kollektivavtalets lägsta lön under 2011 till 2015 är med hänsyn till växande branschvana. De tre andra vi har intervjuat hade en något högre slutlön, högsta på 73 kronor före skatt. De jobbade också mer. 12 timmar varje vardag och nio timmar varje helg.