Borås, Västerås, Halmstad, Kalmar Lycksele och Stockholm. I fredags genomförde ungdomsaktiva över hela landet en banderollaktion för trygga anställningar. Idén var att ställa sig på en centralt plats med en banderoll med texten  ”Trygga anställningar ska vara det normala – Gå här under om du håller med oss”.

I Stockholm befann sig ett tiotal ungdomsaktiva på plats vid riksbron utanför riksdagshuset. Enligt My Sternberg, ordförande för lokala ungdomskommittén i Stockholm möjliggör den här typen av aktioner två viktiga saker, dels möten och diskussioner med vanliga människor, men ocksåspridning av budskapet i sociala kanaler.

– Att träffa människor öga mot öga och är en av arbetarrörelsens stora styrkor. Men idag är det lika viktigt att få ut det i sociala medier. Det blir både kvalitativt och kvantitativt på det sättet, säger My Sternberg

Två andra som närvarande på aktionen var Francis Ngarariga och Nahom Endale, som båda arbetar på KF:s Lager i Bro. Under dagen gick de en Alla medlemmars-kurs på Stockholmsavdelning och beslöt sig att hänga på när de från lokala ungdomskommittén berättade om aktionen.

– Jag vill vara mer aktiv och driva de här frågorna. För mig är det en självklarhet att alla ska ha rätt till kollektivavtal och trygga jobb, säger Francis Ngarariga.

– Det finns definitivt saker att göra, men det blir så lätt att det bara blir gnäll. Det är därför jag är här, fyller Nahom Endale i.