Den 2 mars beslöt riksdagen att följa regeringens förslag att skärpa reglerna i lagen om anställningsskydd, las.

Från 1 maj kommer allmän visstid kunna övergå i fast anställning i fler fall än i dag.
– Du måste fortfarande komma upp i två år med allmän visstid innan omvandling till fast anställning sker, men efter lagändringen behöver detta inte ske inom en femårsperiod utan kan vara en längre period. Förutsättningen är att det finns en obruten kedja av visstidsanställningar, säger Rasmus Cruce Naeyé, politiskt sakkunnig på regeringens arbetsmarknadsdepartement.

En obruten kedja anses vara när olika visstidsanställningar följer på varandra. Det får vara max sex månader mellan anställningarna.

Handels har kritiserat förslaget. Facket vill att allmän visstid tas bort helt och att facken får större inflytande över vilken anställningsform den anställda får.
– Lagen utgår ifrån att det finns ett bolag. Men arbetsgivare i handeln flyttar runt de anställda mellan olika juridiska bolag. Det problemet kommer inte regeringen åt nu. Vi vill att arbetsgivarna ska behöva motivera och ha godtagbara skäl till varför någon anställs på visstid, har Per Bardh, avtalssekreterare på Handels, tidigare sagt till Handelsnytt. 

Nytt är också att arbetsgivare ska ge information om alla anställningar som har betydelse för omvandlingen av visstidsanställningen till fast anställning.

De nya reglerna börjar gälla den 1 maj i år. I dag övergår en allmän visstidsanställning till en fast anställning om den sammanlagda anställningstiden i allmän visstidsanställning överstiger två år inom en femårsperiod. Nya regeln kompletterar denna.