I dag bytte parterna Handels och Arbetsgivarföreningen KFO krav inför avtalsförhandlingarna. Trygga jobb står högt på Handels lista, precis som i det stora detaljhandelsavtalet för privata butiker. Det är det avtal som mycket av Coop-avtalet bygger på. Handels vill förhandla bort anställningsformen allmän visstid och hitta egna regler istället.

– Trygga jobb är en väldigt central del för våra medlemmar, säger Linda Palmetzhofer, andre vice ordförande i Handels.

Även heltidsfrågan är en het potatis. Handels har tidigare stämt Coop i Arbetsdomstolen för att Coop har satt i system att hyvla anställningar, det vill säga att heltidsanställda tvingas gå ner i tid.

– Heltid ska vara norm. Stämningen i AD sätter fingret på hur viktig denna fråga är. Det visar tydligt vad det är vi vill komma åt, säger Linda Palmetzhofer.

KFO:s chefsförhandlare Magnus Lindström vill inte kommentera Coops stämning.

– Vi skiljer dessa frågor åt. Vi deltar aktivt i den gemensamma heltidsgruppen och jobbar hårt med att bereda högre sysselsättningsgrader, säger han.

En av de viktigaste frågorna för KFO är att få till lokala arbetsplatsanpassade arbetstidsregler.

– Det borde gå att komma överens om att man ska kunna jobba sex dagar ena veckan och fyra den andra i stället för att följa det centrala avtalet med femdagarsvecka. Det kan också vara hur man förlägger fridagarna, att man inte måste vara ledig antingen jul eller nyår. Det finns de som vill jobba och tjäna in ob, säger Magnus Lindström.

En annan viktig fråga för arbetsgivarna är att få till en bättre lokal lönesättning.

– Det är många som upplever att det är krångligt att beräkna pottens storlek och att det är otydliga regler för fördelningen. Facket har också ett veto och kan säga nej om de är missnöjda med något, säger han.

I dag gick Coop Sverige ut med ett pressmeddelande om att de under 2015 lyckats vända minussiffror till plus. Årets resultat landade på 167 miljoner kronor, jämfört med -49 miljoner kronor 2014.

– Det går ju bra för hela detaljhandeln men det är inget vi kan ta hänsyn till i kollektivavtalet, säger Magnus Lindström.

Linda Palmetzhofer på Handels säger att det finns frågor som kostar pengar men också ideologiska frågor.

– De ideologiska frågorna är alltid svåra oavsett om det går bra eller inte. Jag hoppas att de diskussioner vi haft i heltidsgruppen ska avspegla sig i förhandlingarna och att vi ska ha en gemensam bild av hur det ser ut, säger hon.

KFO-avtalet kommer att börja förhandlas i april, efter att det stora Detaljhandelsavtalet är klart. De flesta av kraven Handels ställer är samma för båda avtalen.

 

Fakta

Fakta kraven i korthet

Handels krav

Löneökningar med 750 kr per månad för heltidsanställda.

Lägstalönerna höjs med 750 kr per månad för heltidsanställda.

En extra semesterdag för dem som varit anställda i samma företag i mer än fem år.

Normen för anställningar ska vara heltid och tillsvidare. Tidsbegränsade anställningar ska regleras.

Ökat inflytande över arbetstiden för de anställda.

Skärpta regler för anlitande av bemanningsföretag och entreprenad.

Ett partsgemensamt arbete inleds med fokus på god arbetsmiljö för att förebygga ohälsa.

KFO:s krav

Samma lägstlönetabell som Svensk Handels detaljhandelsavtal.

Förbättrade förutsättningar för lokal lönesättning.

Arbetsplatsanpassade arbestidsregler.

Möjlighet att avbryta tidsbegränsade anställningar även för arbetsgivare under de tre första månaderna.

Nytt avtal om yrkespraktik.

Möjlighet att förlägga arbetstiderna dygnet runt under veckans alla dagar vid samtliga terminaler. I dag gäller det bara för färskvaror.

Fakta

Fakta tre avtal

Handels och KFO förhandlar om tre olika avtal. Ett för mindre butiker, ett för stormarknader och ett för lager.