Det är enkelt egentligen, säger hon: Ställ frågan ”Vill du vara med?”

– Så var det för mig. Jag hade jobbat på butiken i ett år innan jag fick frågan eller rättare sagt såg inbjudningen till årsmötet på anslagstavlan.


I hennes fall var visserligen en smörgåstårta inblandad också. Men Elin Westerberg tror inte att locka-med-ett-erbjudande är grejen. Nej. Det handlar om att ställa frågan om personen vill vara med och ha svaret på varför.

Elin Westerbergs värvningsfokus är unga. Att de ska med i facket och att fackföreningsrörelsen ska bli bättre på att fånga upp och synliggöra dem.

– Vi i Sverige är bra på det. I mitt tal på kongressen tog jag upp hur vi har jobbat med att värva unga. I många andra länder är unga inte prioriterade alls. Det är jätteviktigt att vi utbyter erfarenheter med varandra, säger hon.

Att få med unga är en förutsättning för att få facket att växa, menar Elin Westerberg. Att få Europa att förändras genom växande fackföreningar är också temat får årets Uni European kongress.
– Mycket är gemensamt för unga i Europa. Det handlar om otrygga arbetsvillkor. Att träffas så här på en kongress är jättebra. Man småpratar, hör hur andra gjort och blir man Facebook-vänner kan man följa det dagliga fackliga arbetet. En kongress gör verkligen skillnad.

Som presidiet. I dag, tisdagen, är majoriteten av dem som leder kongressen kvinnor. Men det har varit en kamp. Om några år hoppas Elin Westerberg att även någon under 35 år sitter där.
– Efter gårdagen var jag väldigt optimistisk. Sen togs jag ner lite på jorden av andra unga som varit med tidigare. De sa att det är samma frågor som diskuteras i år som för tio år sedan. Synliggör unga. Släpp in dem i arbetet. Fråga dem om de vill bli medlemmar och kämpa för att de ska få bättre arbetsvillkor. Det tog tid för kvinnorna. Tiden kommer för de unga också.

För Elin Westerberg räckte det med att få frågan om medlemskap och gå på ett möte. I dag 30 år fyllda har hon haft uppdrag i Handels ungdomskommitté, arbetar i Malmöavdelningens styrelse, där hon också är ordförande, och nu också talare på Uni Europas kongress.

Under gårdagens kongress fattades även beslut om att Uni ska fortsätta att stödja organisering i framför allt Central– och Östeuropa. Nu via ett särskilt institut, som bland annat ska planera och genomföra kampanjer genom hela Centraleuropa, utbilda fackliga ledare och medlemsvärvare samt utbilda existerande fackklubbar i organisering.

Fakta

Fakta

Uni European
Kongress 2016

Kongressens tema är Changing Europe by Growing Unions (Förändra Europa genom växande fackföreningar).

159 fackförbund och organisationer är på plats. 39 länder är representerade. 754 delegater är på plats, av dem är 131 kvinnor och 168 män. Runt 7 procent av deltagarna är under 35 år. Handels har 10 deltagare på plats.

Förutom Handels är 10 andra fackförbund från Sverige på kongressen. Några exempel är Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Seko, Finansförbundet och Sveriges ingenjörer.

Uni är världens största yrkesinternational med över 20 miljoner medlemmar i runt 900 fackförbund i tjänstesektorn. Uni brukar också kallas det globala facket. Uni har fyra regioner, varav Uni Europa med 7 miljoner medlemmar i drygt 300 fackförbund i 50 länder är en.

 

Fakta

Fakta

Elin Westerberg

Familj: Sambo, en dotter 2,5 år, en son,16 månader.
Bästa med kongressen: Alla samtal, småprat och nätverksmöjligheter.
Sämsta med kongressen: Stäng inte av kaffemaskinen efter frukost!
Noterat: Italienskor är imponerande duktiga på att gå i högklackat på kullersten.
Så rekryteras unga: Ställ frågan. Ha svaret på varför man ska gå med. Besök skolorna. Jobba med att förbättra de otrygga arbetsvillkoren för unga.