– Det har varit en balansgång mellan solidaritet och skyddet av den svenska modellen med kollektivavtal. Det har vi lyckats med. Nu kan vi kämpa för grundläggande rättigheter i Europa samtidigt som vi slår vakt om rättigheterna i nationella kollektivavtal, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

Ett transnationellt företagsavtal, TCA-avtal, kan gälla alla typer av frågor om arbetsvillkor, som exempelvis att man inom ett företag bestämmer ett lägsta tjänstgöringsmått eller hur de ska arbeta med arbetsorganisation eller personalförmåner.

Avtalet gäller alla anställda i de länder som företaget finns i. Denna typ av avtal har blivit allt vanligare i tjänstesektorn. Men det finns ännu inget TCA-avtal på Handels avtalsområden. I alla fall inte vad Handels vet. För i dag tecknas avtalen många gånger utan att facket varit inblandat över huvud taget. Det vill fackförbund som ingår i Uni Europa ändra på. På kongressen i går fattades beslut om hur det ska göras.

Det har inte varit enkelt eftersom förutsättningarna ser olika ut i länderna. För svenska fackförbund, som Handels, har det varit viktigt att slå vakt om kollektivavtalsmodellen. Det eftersom svenska kollektivavtalet i regel är bättre än lägsta nivån i Europa och för att det finns en legal struktur. Facket kan stämma i Arbetsdomstolen eller tingsrätten för brott mot kollektivavtal. I andra länder där inte kollektivavtal finns i samma utsträckning kan ett TCA-avtal vara jätteviktigt för att höja lägsta nivån.

– Det har varit en balansgång. Vi vill inte ha ett avtal pålagt oss från Europa. Vi vill att arbetsmarknadens parter behåller makten över avtalstecknandet. Det har vi gjort nu och det är verkligen jättebra, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

Fakta

Fakta

Så här ska det
fackliga arbetet göras:

Huvudförhandlaren bör vara från det fackförbund som är störst på företaget, ofta från företagets hemland.
Från de olika länderna ska personer med huvudansvar för företaget medverka, exempelvis den som har ansvar för kollektivavtalsförhandlingarna på företaget.
Uni Europa ska vara involverade i processen.
Företagsavtalet kan inte ersätta nationella kollektivavtal eller lagar.
Varje land ska också sluta ett kollektivavtal med det berörda företaget om hur det transnationella avtalet ska tillämpas i det enskilda landet.
Källa: Uni Europa.

Fakta

Fakta

TCA-Avtal

Transnationella företagsavtal (Transnational Company Agreements, TCA) är avtal som gäller företagets anställda i flera länder. Det kan gälla alla typer av frågor – utom lön – och ska undertecknas av de fackförbund som är kopplade till företaget. Det finns i dag runt 200 TCA-avtal i Europa men de är inte registrerade. Vad Handels vet finns det inget TCA-avtal inom Handels avtalsområden.

TCA-avtal är inte detsamma som ett globalt ramavtal.  Det globala ramavtalet är mer som en lägsta nivå som handlar om att de fackliga rättigheterna enligt ILO ska garanteras. Avtalet är inte så specifikt som ett TCA-avtal, utan rör exempelvis rätten att organisera sig och rätten att förhandla.

Handels har länge försökt få till ett globalt ramavtal på Ikea. Att Ikea skulle teckna ett TCA-avtal tror inte Handels underlättar den processen.