– Om det är så att lokalerna används som bostäder är det ett svartbygge. Man bryter helt enkelt mot plan- och bygglagen, har Thomas Denelin som jobbar på Bygglovsavdelningen på Karlstad kommun tidigare förklarat för Handelsnytt.

Handelsnytt har tidigare skrivit om hur Stuvbutikens anställda från Rumänien och Ungern jobbade under avtalsvidriga arbetsförhållanden. De bodde även på arbetsplatsens lager och kontor. Enligt det hyreskontrakt Handelsnytt tagit del av betalade de 500 kronor var i månaden för boendet. Hyran höjdes senare till 2 500 kronor i månaden.

Men lokalerna får inte användas som boende. Detaljplanen tillåter det inte och det finns inget beviljat bygglov för boende.

Nu ska Karlstad kommun inleda en utredning om svartbygge. Kan kommunen konstatera brott mot plan- och bygglagen riskerar Stuvbutikens vd böter. Och det kan bli dyrt. Upp till hela 2, 2 miljoner kronor. Avgiften utgår från ett prisbasbelopp som i år är 44 300 kronor.

Rumänerna och ungrarna har bott i Stuvbutikens lokaler. Men det är inte Stuvbutiken som äger lokalerna. Det gör tre olika fastighetsbolag. Vd för dem är Göran Debäck, tillika vd för Stuvbutiken.
– Ansvarig myndighet är välkommen med frågor och kommentarer. Jag lämnar inga mer kommentarer om deras hyreskontrakt, har han tidigare sagt till Handelsnytt.

Fakta

Fakta

Regler för boende

Om en lokal, till exempel ett lager, ska göras om till bostad behövs bygglov. I vissa fall kan kontor ha rätt till övernattningsmöjligheter för tillfälligt boende utan bygglov. Det är kommunen som beviljar bygglov. Kommunen är också tillsynsmyndighet och ska utreda om någon bryter mot plan-och bygglagen.

Den som behöver bygglov – men saknar det – bryter mot plan-och bygglagen. Den som har en detaljplan som inte tillåter boende bryter mot plan-och bygglagen. Ägaren till fastigheten tvingas då betala en sanktionsavgift eller vite.

Sanktionsavgiften utgår från årets prisbasbelopp som 2016 är 44 300 kronor. Som max kan man få betala 50 gånger prisbasbeloppet. Men avgiften kan också bli lägre, det vill säga delar av prisbasbeloppet.

Överklagas ett beslut från kommunen går fallet till Länsstyrelsen som fattar beslut. Länsstyrelsen har även en vägledande roll för kommunen. 

Det krävs en anmälan för att kommunen ska skapa ett tillsynsärende. I dagsläget har ingen anmäla inkommit.

Göran Debäck är vd och styrelseledamot i de tre fastighetsbolag som äger tomträtten till de adresser som rumänerna och ungrarna bott på. Fastighetsbolagen är Sundsta fastigheter AB, där Göran Debäck sitter i styrelsen och är vd, Debäck Fastigheter AB, där Göran Debäck sitter i styrelsen och är vd samt Kallkällan 1, som är ett kommanditbolag. Komplementär till Kallkällan 1 är Sundsta Fastigheter AB. Komplementär betyder den som har obegränsat ansvar för företaget.

Källor: Lantmäteriet, Boverket, Länsstyrelsen, Karlstad Kommun och årsredovisningar för de fastighetsbolag som hyr ut lokalerna rumänerna och ungrarna bott i.