Eva Enström Johansson på Handels i Karlstad minns händelsen. Det var i slutet av 2013.
– Vi fick ha hemliga medlemsmöten, så rädda var de. Medlemmarna vågade inte gå till det lokala skyddsombudet, som de menade inte vågade gå mot arbetsgivaren.

Som regionalt skyddsombud slog Eva Enström Johansson i december 2013 larm till Arbetsmiljöverket, AV, som inledde en granskning. AV ville att en kartläggning av arbetsmiljön skulle göras och att rutiner skulle förbättras. 2014 gick ledningen och skyddsombudet en utbildning i psykosocialt arbetsmiljöarbete. Därefter gjorde de själva en utredning. Enligt den mår alla väldigt bra. Sedan tillsattes en skyddskommitté. I och med det förlorade Eva Enström Johansson all laglig rätt att företräda de anställda. AV la ner granskningen. Då var det sommar 2014.
– Skyddskommittén är den direkta anledningen till att ärendet avslutades. Arbetsgivaren och det lokala skyddsombudet var mycket irriterade på Handels och ord stod mot ord. Vi gjorde vad vi kunde i det läget, säger Anne-Marie Brattström, inspektör på AV i Karlstad.

Eva Enström Johansson är i dag kritisk till agerandet.
– Inspektören backade 120 mil för att slippa att ha med en hotfull arbetsgivare att göra. Det är så uppenbart att kommittén tillsattes för att slippa oss, säger hon.

De som i dag har ansvar och tillsyn över arbetsmiljön på Stuvbutiken är skyddskommittén. Den som representerar de anställda där är skyddsombudet. Samma person som var skyddsombud 2013 och 2014. Personen är också chef och enligt källor till Handelsnytt vald på ett stormöte som hölls av ledningen och utan samråd med facket.

Fakta

Fakta

Skyddsombud och ledning avböjer medverkan

Handelsnytt har pratat med både skyddsombudet och personer ur ledningsgruppen, som fått svara på kritiken och ge sin syn. Men eftersom de varken vill att det ska framgå i texten vilken position de har i företaget eller vad de heter har vi valt att inte publicera svaren. Den med högsta ansvaret, Stuvbutikens vd, har däremot svara på kritiken.

Fakta

Fakta

Detta gäller – Skyddskommitté

När? Ska enligt arbetsmiljölagen finnas på arbetsplatser med 50 anställda.

Vilka? Kommittén består av representanter för arbetsgivaren och de anställda. De anställdas representant ska utses av facket.

Vad? Kommittén ska se till att arbetsmiljöarbetet på företaget fungerar. Exempel på frågor som ska tas upp är företagshälsovård, arbetsmiljöutbildning, rehabilitering och arbetsmetoder.

Oeniga? Skulle kommittén inte vara enig i en fråga kan de skicka den vidare till Arbetsmiljöverket för ett uttalande.

Ersätter regionalt skyddsombud? Ja. Men i Transports och Samhalls avtal ska regionala skyddsombudet ha tillträdet till arbetsplatsen trots att en kommitté finns.

När ska det finnas ett skyddsombud? Ett eller flera skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fem eller flera anställda. För skyddsombud bör ersättare finnas. Ombuden utses av den fackliga organisationen.

Om man vill avsätta ett skyddsombud? Endast facket via sina medlemmar kan avsätta ett skyddsombud och det måste finnas en bra anledning.

Källa: Arbetsmiljöupplysningen, LO, Arbetsmiljölagen.