I dag har inte ett regionalt skyddsombud tillträde till en arbetsplats om det saknas medlemmar i facket eller om det finns en skyddskommitté.
– Vi vill att kravet på att det finns medlemmar på arbetsplatsen för att ett regionalt skyddsombud ska ha tillträde tas bort. Vi har en helt annan arbetsmarknad i dag än när lagstiftningen skrevs, säger Christina Järnstedt på LO:s arbetslivsenhet.

LO vill även att det regionala skyddsombudet i lag ska ha tillträde till arbetsplatsen även om det finns en skyddskommitté. I vissa kollektivavtal som Samhalls och Transports avtal har man lyckats med detta.
– Många fackförbund inom LO vittnar om hur skyddskommittéer tillsätts för att hindra det regionala skyddsombudet att företräda medlemmar. Ibland finns kommittén bara på papperet och har valts helt utan facklig insyn. Men det är viktigt att det regionala skyddsombudet inte blir en arbetsmiljöinspektör utan att rollen är att fackligt företräda arbetstagarna, säger Christina Järnstedt.

När Christina Järnstedt får höra om Stuvbutiken reagerar hon på flera saker.  En är just att skyddskommittén verkar ha tillsatts för att hindra det regionala skyddsombudet.
Hon är också kritisk till är att skyddsombudet utsetts tillsammans med arbetsgivaren. Att skyddsombudet har chefsansvar är ytterligare en sak.
– Enligt lagen ska facket utse skyddsombud. Om inte facket avskrivit sig den rätten är det de anställda som ska göra det utan inblandning av ledningen. Det är inte lämpligt att en chef, eller en person som ingår i ledningsgruppen, är skyddsombud, säger hon. Det är bara medlemmarna som kan avsätta sitt skyddsombud, genom att välja ett nytt ombud när det är dags för nytt val av skyddsombud. Skyddsombuden väljs i regel på tre år.

Fakta

Fakta

Särskild utredning för regionala skyddsombud


Utredningen som ska se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter ska lämna sitt förslag senast den mars 2017. Utredningen ingår i den större kartläggningen som regeringen tillsatt om det moderna arbetslivets utmaningar. Syftet är att förbättra arbetsmiljön och införa de regeländringar eller åtgärder som behövs för att göra detta. Samtal med arbetsmarknadens parter inleddes förra året. Arbetsmiljöverkets nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö, exempelvis mobbning och kränkande särbehandling är en del i detta arbete.