Vd och vice vd har högsta ansvar för arbetsmiljön på Stuvbutiken. Men personer med ledande ansvar har också stor del i detta. Hur ser de på kritiken som framförts i Handelsnytts artiklar? Först ville de inte medverka, men efter artikeln där anställda och före detta anställda uttalar sig om hot och mobbning har de ändrat sig. Nu vill de vara med – fortfarande anonymt, men vi kan skriva att de alla har en ledande position på företaget. En av dem har också arbetsmiljöansvar från fackligt håll.
– Vi är ett öppet företag, kanske för öppet, där det alltid finns utrymme för kritik från de anställda. Ibland tycker vi inte lika. Då pratar vi om det, några hot förekommer inte. Mobbning och kränkningar är helt emot våra värderingar och principer. Detta ämne jobbar vi i företaget, sedan några år tillbaka, aktivt med att förebygga. Det borde fler företag göra, säger en av personerna med ledningsansvar.

De har alla fullt förtroende för vd Göran Debäck. Enligt dem trivs också majoriteten av de anställda på butiken. 
– De skulle inte gå att driva ett företag om de anställda inte trivdes. Här får anställda en möjlighet att utvecklas, och ens kompetens tas till vara.

Två av de fyra personer med ledande ansvar är Handelsmedlemmar.
– Avdelningen i Karlstad har aldrig kontaktat oss om hur vi ser på situationen. De har aldrig visat något intresse. Vi funderar på att lämna facket, säger de.

Den stora oron bland de anställda handlar inte om brister i arbetsmiljön, utan om att kollektivavtalet sagts upp, menar de.
– Facket kallade till möte och hotade med att Göran skulle ta bort ob, försäkringar, pension och sänka våra löner. De skrämde upp många. Men så är det ju inte. De anställda kommer att få vara med och arbeta fram vårt egna avtal, personalhandboken.

Ledningsgruppen har också alla samma uppfattning om beskrivningen av rumänernas och ungrarnas situation:
– De har själva valt att stå utanför de svenska villkoren på grund av att de vill ha en viss frihet över sin arbetstid här i Sverige. De är glada att få jobba här. Ingen jobbar här mot sin egen vilja. De löner som framkommit stämmer inte. De kan också åka hem till sina hemländer när de vill. Det är som när svenskar jobbar utomlands till exempel på oljeplattformar i Norge, säger de.

Fotnot: De intervjuade har valt att inte gå ut med namn eller titlar. De är bland annat oroliga över hur det ska användas i kommentarer på sociala medier mot Stuvbutiken.