Vad ligger årsarbetstiden på för en frisör 2016? 

Ann, frisör

Svar: I frisöravtalet finns ingen årsarbetstid. För salong öppen färre än sju dagar per vecka gäller ordinarie arbetstid för heltidsanställd 40 timmar per helgfri vecka. I vecka då helgdag inträffar minskas veckoarbetstiden för heltidsanställd med åtta timmar för varje helgdag.

För salong öppen sju dagar per vecka gäller ordinarie arbetstid för heltidsanställd 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt, och kan läggas ut i schemaperioder om högst 13 veckor. I vecka då helgdag infaller på annan dag än söndag, genereras ytterligare en fridag med bibehållen lön under schemaperioden.

Susanne Elton, facklig rådgivare, Handels Direkt