Avtalen för privata butiker och lager som blev klara den 3 april är en utgångspunkt när kooperationens avtal förhandlas. Löneökningarna väntas hamna på eller mycket nära de 590 kronor per månad som avtalen med Svensk Handel gav.

När det gäller avtalsvillkor som de anställdas inflytande och reglering av visstidsanställningar kan det finnas större utrymme för specialanpassningar i kooperationens avtal.

Handels motpart, Arbetsgivarföreningen KFO, har för sin del krav som skiljer sig från dem som Svensk Handel drev. Bland annat gäller det arbetstid och regler för tidsbegränsade anställningar.

– Förhandlingarnas fokus kommer att ligga på villkorsförändringar, till exempel när det gäller visstidsanställningar, säger Handels andre vice ordförande Linda Palmetzhofer i en filmad intervju på Youtube.

Hon hoppas att förhandlingarna med KFO ska bli klara denna vecka.

Handels har tre kollektivavtal med KFO. Ett för mindre butiker, ett för stormarknader och ett för lager.