När kan jag ta ut min föräldrapenning och kan den tas ut som heldag?

Svar: Om ditt barn är fött före 1 januari 2014: Du kan ta ut din föräldrapenning till och med den dag ditt barn avslutat första året i grundskolan. Om ditt barn fyller 8 år efter skolavslutningen kan du ta ut föräldrapenning till och med den dagen barnet fyllt 8 år. Om ditt barn är fött 1 januari 2014 eller senare: Du kan ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan.

Föräldrapenning kan betalas ut som hel (100 procent), tre fjärdedels (75 procent), halv (50 procent), en fjärdedels (25 procent) eller en åttondels (12,5 procent). Men du kan inte välja att ta ut föräldrapenning i någon annan omfattning än dessa.

Jaana Olsson, facklig rådgivare, Handels Direkt