– Vi var där i fredags och granskade lokalerna. Då när vi gjorde tillsyn hittade vi inga boenden eller tecken på att någon bott där, säger Kristina Skoglind, ansvarig på Karlstad kommun.
 
Det är ett 15 till 20-tal anställda från Ungern och Rumänien som bott i butikens lager- och kontorslokaler. Men lokalerna får inte användas till boende, om man inte har bygglov eller via kommunen fått detaljplanen för lokalerna ändrad.
 
Men det har inte skett i detta fall. Att då använda lokalerna till boende är ett brott mot plan och bygglagen och kan leda till böter. Men lagen tillåter också att man gör en så kallad rättelse – och då slipper man böter. Genom att riva boendet och flytta de anställda till andra lokaler har fastighetsägaren tillika Stuvbutikens vd Göran Debäck gjort detta.
– Jag har inte fått någon riktig klarhet i om någon bott där eller inte.  Men eftersom det inte finns några boenden där i dag ser vi det som en rättelse och har avskrivit ärendet, säger Kristina Skoglind, på Karlstad kommun.
 
Att lokalerna använts som boende bekräftas dock av de hyreskontrakt som Handelsnytt tagit del av. Till en början låg hyran på 700 kronor, varav 200 kronor för internetkostnader. I höstas höjdes den till 2 500 kronor, enligt kontrakt som Handelsnytt tagit del av. Hyreshöjningen skedde efter de förhandlingar Stuvbutiken hade med facket för tre anställda, som enligt facket fått 1,2 miljoner för lite i lön. Hyran har dragits från lönen och redovisats som hyra till Debäcks fastigheter på lönespecifikationen.
 
Det är Stuvbutikens VD Göran Debäck som hyrt ut lokalerna via sina tre fastighetsbolag. Enligt uppgifter till Handelsnytt ska de anställda från EU nu ha flyttat till ett annat område i Karlstad. De hyr fortfarande bostäderna via Göran Debäck.
 
Handelsnytt har sökt Göran Debäck utan resultat. Han har även tidigare avböjt intervju angående boendet. Det enda han då ville säga var att han välkomnar ansvarig myndighets frågor. Till NWT bekräftar han dock att de anställda har bott i lokalerna.
– Från början fick de bo där av rent humanitära skäl, de hade helt enkelt ingenstans att bo. Så jag sa att de, då var de bara två stycken, fick bo där tills de hittade en egen lägenhet. Och sen rullade det på, säger han.
 
Göran Debäck säger också att de anställda inte betalt för boendet utan för el och internet, samt att de nu bor på ett annat ställe.