Avtalet mellan Handels och KFO följer i stora drag avtalet för privata butiker. Även här får anställningsformen allmän visstid inte vara kortare än 14 dagar. I avtalet med Svensk Handel fick facket betala med längre anställningstid innan ett vikariat blir en fast anställning. I det här avtalet slapp man detta.

–  Sedan tidigare har KFO-avtalet haft en kortare period på max två år innan man får fast anställning. Och i det nya avtalet får en provanställning inte får vara längre än sex månader, i stället för åtta, säger Linda Palmetzhofer, andre vice ordförande i Handels.

I avtalet övergår anställningen till en fast tjänst om man haft vikariat eller allmän visstidsanställning i mer än 24 månader, under en femårsperiod. Har man bara haft allmän visstid får man i stället en fast tjänst efter 12 månader på en femårsperiod.

Även om det nu inte längre ska gå att anställa på allmän visstid på kortare än 14 dagar har arbetsgivarna fått igenom en ny typ av anställningsform som kallas tillfällig ökning av arbetskraftsbehov.

– Vid arbetstoppar som är kortare än 14 dagar kan vi i stället använda detta. Vi har också fått andra nya flexibla anställningsformer i avtalet, som säsongsanställning och att vi kan anställa pensionärer över 67 år, säger Magnus Lindström, chefsförhandlare på KFO.

Fack och arbetsgivare har också kommit överens om två nya arbetsgrupper som ska jobba för fler heltider och högre sysselsättningsgrader. Handels har tidigare stämt Coop i Arbetsdomstolen för att Coop har satt i system att hyvla anställningar, det vill säga att heltidsanställda tvingas gå ner i tid.

– I gruppen för butikssidan ska vi ha med lokala fackklubbar och arbetsgivare för att få ner det i organisationen. Det kan handla om gemensamma utbildningar i schemaläggning för att kunna öka antalet heltider. Jag hoppas att det ska leda till bättre dialog och att arbetsgivarna tar tillvara anställdas kunskaper, säger Linda Palmetzhofer.

Arbetsgruppen på lagersidan ska jobba med att se över visstidsanställningar.

– Vi vill komma åt underbemanningen, att man har en låg bemanning och permanent ringer in folk på korta anställningar istället för att planera,

Även Magnus Lindström är nöjd med arbetsgrupperna.

– Vi är eniga om att jobba med heltidsfrågan. Men det går att ha den ambitionen även om man i vissa fall – tyvärr – måste hyvla anställningar. Vi vill hitta redskap som gör att vi trots detta kan få ut så många heltider som möjligt, säger han.

Det arbetsgivarna är mindre nöjda med är löneökningarna.

– Vi tycker att det är för högt men vill ha ett konkurrensneutralt avtal, säger han.

Det nya avtalet innehåller även större möjligheter till lokala och individuella överenskommelser när det gäller till exempel schemaläggning och arbetstider.

– Det innebär att lokala fackklubbar och enskilda personer får mer inflytande och kan anpassa scheman efter verkliga situationer. Samtidigt ger det också arbetsgivaren mer inflytande, säger Linda Palmetzhofer.

FAKTA Avtalet i korthet

Löneökningar med 590 kr per månad beräknat på en heltidsanställning.

Lägstalönerna höjs med 500 kr per månad beräknat på en heltidsanställning.

Normen för tillsvidareanställningar ska vara heltid.

Anställning på allmän visstid får inte vara kortare än 14 dagar.

Arbetsgrupper  på butikssidan och lagersidan ska ta fram konkreta förslag för hur ambitionen om fler heltider och trygga jobb ska uppnås.

De anställda ska få ökat inflytande över arbetstid och schemaläggning.

Källa: Handels.