Det är en plats i Handels verkställande utskott, VU, som står till förfogande när förste vice ordförande Tommy Tillgren avgår. Förutom Elisabeth Brandt Ygeman har Stefan Carlén, David Eklind Kloo och Martin Ångman nominerats till posten. Nomineringstiden går ut nästa lördag och det är kongressen som väljer vem det blir.

Elisabeth Brandt Ygeman är Handels förbundssekreterare sedan februari 2015.
– Jag fortsätter gärna med en del av de frågor som jag i dag jobbar med: verksamhetsutveckling och att bygga en stark facklig organisation. Vi behöver hela tiden utveckla vårt arbetssätt och våra metoder och det hoppas jag att kunna bidra med.

Hon har ett förflutet inom LO, bland annat som facklig politisk ombudsman och chef på LO-distriktet Stockholms län.
– Jag har bred facklig erfarenhet, lätt för att samarbeta och är inte rädd för att fatta beslut.

De två andra personer som i dag sitter i VU väntas bli omvalda. Det är Handels ordförande Susanna Gideonsson och Linda Palmetzhofer, i dag andre vice.