I mars lade Konsum Värmland ett varsel på 160 personer. Hela den lokala lager- och logistikverksamheten ska läggas ned. I varslet ingår också ett 60-tal tjänstemän. Nu står det klart att alla får söka om sina tjänster.

– Det gäller alla tjänster utom min, eftersom jag är tillsatt direkt av styrelsen, säger Tomas Sjölander, vd på Konsum Värmland.

Enligt Eva Enström, ombudsmän på Handels i Karlstad, var det första budet att hälften skulle få söka om sina tjänster, medan hälften av tjänsterna skulle låsas.

– Vi sa nej till det direkt, det kan vi inte ställa upp på. Det sänder fel signaler. Ska man göra en omorganisation då får alla söka om, säger hon.

Förhandlingarna pågår fortfarande och facket har haft flera synpunkter på förslaget.

– Jag kan inte gå in på detaljer just nu, men vi har bland annat krävt att det ska finnas kravprofiler på varje tjänst, säger Eva Enström.

Tomas Sjölander kan inte säga än hur många av de 60 tjänsterna inom administrationen som blir kvar i framtiden.

– Vi är i en strukturomvandling. Att vi lägger ner lager- och logistik får såklart konsekvenser på administrationen. Vi vill optimera verksamheten och få fram den laguppställning som vi behöver, säger han.