Det ska vara en positiv upplevelse att besöka sådana platser. Stort stöd från allmänheten finns för dessa strävanden.

edan ett antal år sker privat penninginsamling, det vill säga tiggeri, alldeles intill entréer till butiker, köpcentrum, järnvägsstationer och andra välbesökta knutpunkter. Politiker, planerare, driftansvariga, näringsidkare, handelsanställda och kunder torde vara mindre belåtna med detta. En stor del av allmänheten skulle helst slippa ”närpassera” tiggare när de utför sina ärenden. Man upplever inte den attraktion, trivsel och trygghet, som miljöerna är utformade för.

Tiggeriet är inget övergående fenomen. Det är därför dags att ge den en lokal reglering utifrån ordningslagen. Ordningslagen ger en kommun möjlighet att införa ytmässiga begränsningar av vissa aktiviteter. De flesta kommuner har till exempel begränsningar mot viss sorts konsumtion på offentlig plats.

Motsvarande kan en kommun besluta om gällande privat penninginsamling. Man kan föreskriva att sådan inte får ske närmare än ett visst antal meter från entréer till butiker, affärscentra, järnvägsstationer och andra knutpunkter. En sådan föreskrift skulle göra platsen mer attraktiv igen.

Med all sannolikhet skulle tiggarna respektera en ytmässig begränsning. Och den del av allmänheten som vill ge pengar, skulle knappast uppleva det som särskilt mycket besvärligare att gå några steg extra för att göra det.

Vilken kommun blir först med att införa en sådan här reglering av privat penninginsamling?