– Tack, tack, tack. Tack för förtroendet. Jag kan lova en sak. Jag kommer att göra allt jag kan för att vi tillsammans ska växa och kunna göra det bästa för våra medlemmar. Vi bär alla det förtroendet, att tillsammans göra det bästa för våra medlemmar, sa Elisabeth Brandt Ygeman när det stod klart att kongressen valt henne till andre vice ordförande i VU.

Elisabeth Brandt Ygeman är i dag förbundssekreterare på Handels och har en bakgrund på LO, bland annat som facklig politisk ombudsman och chef på LO-distriktet Stockholms län. Hon var också valberedningens förslag.
– Det har inte varit lätt. Vi hade ingen självklar kandidat från början. Men det är en helt enig valberedning som föreslår denna kandidat. Hon kommer att tillföra många nya kloka idéer på hur vi ska växa och kommer att komplettera de andra två i VU på ett bra sätt, sa Kristoffer Widinge från valberedningen.

De andra kandidaterna till posten som andre vice ordförande i VU var Martin Ångman, tjänsteman på Coop och ordförande i Stockholmsavdelningens styrelse, Stefan Carlén, förbundsekonom på Handels, och David Eklind Kloo, politisk samordnare på Handels. Under kongressen meddelade dock David Eklind Kloo att han avstår och sätter sitt förtroende till valberedningens förslag.

Efter första omröstningen ledde Elisabeth Brandt Ygeman, men hade inte hälften av rösterna som stadgarna kräver. Därför blev det ytterligare en röstning. Den stod mellan Elisabeth Brandt Ygeman och Martin Ångman. Då vann Elisabeth Brandt Ygeman med 177 mot 118.

Flera talare pratade för Martin Ångman. Argumenten handlade främst om att det är dags för en förtroendevald att ta plats i VU och att Martin Ångman med sitt starka engagemang och breda erfarenhet från lager, butik och från tjänstemannasidan skulle vara den perfekta personen för det.  Han skulle också som förtroendevald verkligen kunna spegla medlemskåren i ledningen.

De som förespråkade Stefan Carlén menade att han är briljant på sin post i dag och att han kommer fortsätta att vara briljant i VU. Att han med sin långa erfarenhet inom Handels och sin förmåga att väcka opinion har kunskaper som skulle gynna VU.

Tidigare under kongressen omvaldes som väntat Susanna Gideonsson till Handels ordförande. Även Linda Palmetzhofer omvaldes. Hon lämnar posten som andre vice ordförande och blir förste vice ordförande i VU.

Nytt för i år är att nomineringar till VU började redan före kongressen. Tidigare skedde detta under själva kongressen. Genom att låta avdelningarna nominera ledamöter före kongressen ska valprocessen bli mer transparent.

Fakta

Så väljs en person till VU

Handels förbundsråd väljer en valberedning.
Valberedningen uppmanar avdelningarna att nominera personer till verkställande utskottet, VU, och förbundsstyrelsen, FS.
Nomineringsperioden slutade formellt i lördags, när kongressen började.
Valberedningen har träffat de nominerade. De har fått svara på frågor och blivit intervjuade. Valberedningen presenterar de nominerade till posterna. De presenterar också den kandidat de nominerar.
Kongressen röstar fram de olika kandidaterna.
Behövs en person väljas mellan kongresserna är det Handels förbundsråd som gör det. De utsåg bland andra Linda Palmetzhofer.

Förbundsstyrelsens verkställande utskott (VU) består av förbundsordförande och förste och andre vice ordförande.