Frågan har varit uppe till debatt flera kongresser. Men det var inte förrän i år majoriteten röstade igenom att Handels inte ska få bjuda på alkohol i något sammanhang.

– Varför undrar jag, varför är det inte lämpligt med ett totalförbud? Jag tycker vi ska göra en medlemsundersökning i frågan. Vill medlemmarna att vi ska bjuda på alkohol, sa ombudet Marlene Fred.
– För mig är det enkelt. Medlemmarnas pengar ska gå till bra facklig verksamhet. För mig är alkohol inte bra facklig verksamhet, fyllde Viktor Andersson i.
– Våra medlemmar är oroliga för vad deras pengar används till. Vill man ha alkohol kan man betala för det själv, sa Matilda Berglund.

Handels förbundsstyrelse ville inte ha ett kongressbeslut på att sluta bjuda på alkohol. Man hänvisade till ett pågående arbete med att ta fram en representationspolicy, och att det redan finns ett förslag som man ville få förtroendet att fastställa.
– Det förslag som ligger innebär en väldigt stark uppstramning. Vi valde medvetet att vänta med att ta beslut till efter kongressen. Vi ville lyssna in debatten och väva in era åsikter i policyn. Självklart ska vi vara väldigt restriktiva med vad vi äter och dricker, sa Rickard Vivallius från förbundsstyrelsen.

Men kongressen övertalades inte. 184 ombud mot 105 röstade igenom förslaget att Handels ska sluta bjuda på alkohol. Det ska fortfarande få drickas exempelvis öl och vin, men på egen bekostnad.

Fakta

Handels tidigare policy har varit två glas vin eller öl vid interna bjudningar.
Vid externa festligheter har verkställande utskottet avgjort vad som är passande.