Det blev en lång debatt om ungdomsverksamhet i Handels på kongressens fjärde dag. Talarna var alla överens om att Handels som verkar i en bransch med många unga ska ha god ungdomsrepresentation i styrelserna.

– Valberedningarna har en viktig roll för att ge unga möjlighet att blir förtroendevalda. Om vi sätter ett krav på att 25 procent ska vara unga kan vi äntligen på riktigt utmana de maktstrukturer vi har i förbundet, sa My Sternberg, som skrivit yrkandet.

Elin Westerberg från förbundsstyrelsen medgav att det finns ett stort problem med att det är för få unga i styrelserna. Men ville inte låsa sig vid en viss procent.

– Valberedningen har annat att ta hänsyn till också förutom ålder. Vi ska inte peka ut eller separera en grupp utan vara ett förbund.

Efter en omröstning i kongressalen röstades My Sternbergs förslag ner.

Johan Lindahl, Halmstad, ville att det ska finnas en anställd på varje avdelning som har ungdomsfrågor som främsta uppgift. Som det ser ut idag har varje avdelning en person som är ansvarig för ungdomsverksamheten, men det kan vara organiserat på olika sätt.

– Det har funkat sådär på vissa ställen. Men de avdelningar som anställt en ungdomssekreterare, där har verksamheten blomstrat, sa Emma Johansson, Växjö, till stöd för Johan Lindahls förslag.

Daniel Söderberg Talebi, ungdomssekreterare på Handels förbundskontor, ville att kongressen skulle avslå förslaget.

– Det är fel att anta en tjänstebeskrivning på en kongress. Det måste vara upp till avdelningarna hur man organiserar arbetet. För vissa avdelningar kan det bli dyrt att anställa en extra person.

Kongressen gick på förbundsstyrelsens linje och avslog förslaget. Däremot fick ungdomarna på kongressen igenom att det är av stor vikt att öka andelen unga förtroendevalda som en skrivning i verksamhetsplanen.