Varför vill du det?
– Jag menar att utgångspunkten ska vara att Handels ska samverka och påverka politiken med dem som delar vårt förbunds värderingar. De som inte delar arbetarrörelsens värderingar faller automatiskt bort.

Vad är problemet med att S-samverkan betonas i det fackligt-politiska arbetet?
– Genom att betona Socialdemokraterna höjer vi trösklarna för facklig politisk samverkan med alla andra organisationer som delar våra fackliga värderingar. Jag har respekt för att många av våra medlemmar är engagerade i Socialdemokraterna och för den historiska bindningen vi har med Socialdemokraterna. Men jag vill ha samma respekt för mitt politiska engagemang.

På förra kongressen beslutades att Handels skulle ha en öppnare attityd mot andra partier. Hur ser du på årets beslut?
– Jag trodde det skulle bli mer debatt. Jag vet att jag har många med mig. Men trägen vinner. Kanske nästa kongress.

Fotnot: Ciczie Weidby är ersättare för Vänsterpartiet i Jönköpings kommunfullmäktige.