I dag får avdelningarnas medlemsavgift i varje avgiftsklass variera 10 kronor upp eller ner från ett normalvärde. Men från 2017 ska alla avdelningar ha samma avgifter. Det innebär att vissa avdelningar tvingas sänka sina avgifter och därför får mindre intäkter, medan andra tvingas höja sina och får in mer pengar. Under fem år gäller dock ett utjämningssystem som underlättar omställningen för de avdelningar som drabbas hårdast.

De enhetliga avdelningsavgifterna var den hetaste frågan bland de över 40 talare som debatterade avgiftsfrågorna. Ombud från bland annat Stockholm, Uppsala och Västerås talade för att behålla dagens system för att bevara avdelningarnas möjlighet att bestämma över sin ekonomi och för att de ska slippa skära ner sin verksamhet. I omröstningen vann dock förbundsstyrelsens förslag med 181-112.

Kongressen beslutade också att lägsta medlemsavgiften, för dem som tjänar under 10 000 kronor i månaden, ska vara 130 kronor per månad under hela den femåriga kongressperioden. Medlemsavgiften i övriga klasser ska liksom tidigare höjas i takt med reallöneökningarna. De som tjänar mest får dock ytterligare höjd avgift i och med att tre nya avgiftsklasser införs för inkomster över 28 000, 29 000 respektive 30 000 kronor.

Fakta

Medlemsavgifter

  • Den lägsta avgiftsklassen ska gälla inkomster upp till 9 999 kr/mån. Avgiften ska vara 130 kr/mån under hela kongressperioden.
  • Tre nya avgiftsklasser införs: 28 000–28 9999, 29 000–29 999 och 30 000 kr och uppåt.
  • Alla avgiftsklasser utom den lägsta ska varje år räknas upp i takt med reallöneökningen.
  • Medlemsavgiften till avdelningen ska vara lika i alla avdelningar.
  • Mellan 2017 och 2021 gäller ett utjämningssystem som lindrar effekterna för avdelningar som tvingas sänka sin avgift.
  • Förbundskontoret ska inte länge fakturera avdelningarna för centrala kampanjer. I stället införs en avgiftsväxling där en krona per medlem och månad från avdelningarna går till förbundet.