Varför är den här frågan viktig för dig?

– Därför att vi företräds av våra egna arbetsgivare, något som går stick i stäv med den fackliga grundtanken. Det finns ibland en uppgivenhet kring att driva frågor eftersom de man ska vända sig till också är ens arbetsgivare. Det blir också konstigt om frågor går till central förhandling, hur ska vi som anställda av facket kunna driva saker högre upp?

Vad säger du om motargumenten, att Handels ombudsmän klarar av att skilja på rollerna?

– Våra ombudsmän är extremt proffsiga, det sa jag också under debatten. Men det är i grunden en rättssäkerhetsfråga som går emot LO:s grundtanke som säger att man inte bör organisera sin egen personal.

Vad har du fått för reaktioner?

– Jag är medveten om att det här är en väldigt känslig fråga. Jag är också medveten om att jag hade kongressen emot mig. Men efter att jag gick upp igår fick jag så mycket stöd. Det var flera som kom fram och sa: ”Gud va modigt av dig”, även folk som inte höll med mig i sak.

Ditt yrkande blev nedröstat. Tror du att det här på sikt kan bli verklighet?

– Titta bara på alkoholfrågan, det är något som har vuxit fram. Om något inte stämmer måste man ta upp det och så ett frö. Jag vägrar att bidra till en tystnadskultur.