Vad tar du med dig från kongressen?
– Jag har fått en större inblick i hur detaljhandeln fungerar i Sverige. Jag blev imponerad av kongressombuden som var så väl förbereda och aktiva. Många av frågorna som diskuterades, rätt till heltid, trygga jobb och fasta anställningar, liknar de diskussioner som arbetare i detaljhandeln i andra länder har. Det stärkte min uppfattning att globala samarbeten är av stor vikt.

Har du några exempel på lyckade samarbeten?
Bangladesh-ackordet, Ikea i Turkiet och organiseringen av anställda på H&M i USA är några exempel. Banglades-ackordet var ett genombrott. Aldrig tidigare har ett rättsligt bindande globalt avtal tecknats mellan företag och fackföreningar. Samarbetet mellan Uni och Handels är avgörande för facklig framgång i handeln runt om i världen. Det är precis som temat för Handels kongressen ”Stark tillsammans ”.

Vad är UNI:s viktigaste jobb just nu?
– Det är att få ett globalt avtal med Ikea. Vi har i dag en stark global allians bland de anställda och vi har jobbat fram goda relationer med Ikea på framför allt global nivå. En global överenskommelse är nästa naturliga steg.