Debatten om att utöka medlemsförsäkringarna blev stundtals känslosam. Framför allt gällde det frågan att låta en barngrupplivförsäkring ingå i medlemskapet. En sådan täcker begravningskostnader för medlemmar som förlorat ett barn.

– Låt inte dessa familjers ekonomi gå i spillror när deras liv har gått i kras. Låt mig slippa att en gång till sitta med en arbetskamrat som inte har råd att begrava sitt barn, manade Kerstin Kindström från Stockholmsavdelningen.

Linda Palmetzhofer från förbundsstyrelsen varnade för att utbyggt försäkringsskydd kommer att påverka avgifterna.

– Redan i dag går 42 procent av våra fasta kostnader till försäkringar, sa hon.

Med bara fyra rösters marginal (143-139) röstade kongressen för att införa barngrupplivförsäkringen.

Knappt nej blev det dock till att införa en kompletterande tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för medlemmar som saknar kollektivavtal. Kongressen beslutade däremot att Handels med tiden bör ansluta sig till samtliga försäkringar som ingår i det så kallade LO-paketet.

I dag omfattar medlemskapet i Handels hemförsäkring och olycksfallsförsäkring samt inkomstförsäkring för medlemmar med högre inkomst än taket i a-kassan.