Det nya avtalet är 1-årigt och innebär bland annat att bemanningsanställda som får besked om en bokning samma dag få betalt för tiden de varit tillgängliga fram tills beskedet.

Tidigare utgick betalning för tillgänglighetstid endast när man inte blev inringd, och då upp till de antal timmar man var anställd på.

– Nu får man motsvarande garantiersättning under tiden man väntat plus lön hela tiden man bokats upp. Det är en framgång och ett steg till på vägen för att få ordning och reda i bemanningsbranschen, säger Sören Söderman, ombudsman på Handels.

Andra delar i avtalet är ett höjt Ob-tillägg på 2,2 procent och ett rättvisare beräkningssystem av lön vilket bland annat gör att även bemanningsanställda får ta del av bonus. Samtidigt kortas karenstiden mellan första och sista visstidsanställningen från 12 till 6 månader.

Det sistnämnda är en eftergift från fackets sida, medger Kent Ackholt, ombudsman på LO.

– Det vad var vi fick ge för att få till tillgänglighetstiden och beräkningssystemet. Samtidigt gör det nytta för de som jobbar säsong. Nu kan man komma tillbaka och arbeta på samma sommarjobb som året innan, säger han.

Inför förhandlingarna ställde bemanningsföretagen krav på att göra det lättare att anställa inhyrda på deltid. Men dessa krav lyckades facket stå emot.  

– De fick karensregeln. Men deltid har knappt varit på bordet. Det talade vi om från början, säger Kent Ackholt.

Avtalet är än så länge preliminärt eftersom samtliga av LO:s medlemsförbund ska vara med och godkänna det. Senast den 29 maj ska avtalet slutgiltigt spikas.

Fakta. Det nya bemanningsavtalet

Bemanningsanställda får betalt för den tid de är tillgängliga, utöver den tid de arbetar samma dag. 

En mer rättvis metod för att räkna ut genomsnittlig lön, vilket gör så att anställda har rätt till bonus.

Karenstiden mellan den första och sista visstidsanställningen kortas till 6 månader istället för 12.

Miniminivån på garantilönen höjs från 103 till 104, 50 kr /timmen.

Miniminivån för kvalificerat yrkesarbete höjs med 50 öre i timmen, från 110 till 110, 50 kr/timmen.

Utöver detta tillsätts två arbetsgrupper. Den ena ska utreda skatteregler och rese- och traktamentsersättning. Den andra se över insteg och etablering på arbetsmarknaden.

Fakta: Förhandlas av LO

Bemanningsavtalet gäller för bemanningsanställda inom flera olika branscher och förhandlas därför gemensamt av LO-förbunden. Arbetsgivarna representeras av Almega Bemanningsföretagen.