Jag ska vara tjänstledig i tre år för studier. Går det att under denna tid få återgå till arbetet för att jobba under lov och hur gör jag för att få göra det? Ska detta nämnas i min ansökan om tjänstledighet?
Per

Svar: Arbetsgivaren har ingen skyldighet att erbjuda arbete under tjänstledigheten. Däremot kan du och arbetsgivaren tillsammans skriva ett separat avtal där ni kommer överens om arbete under studieuppehåll så som lov och helger. Det går även att söka tjänstledighet terminvis och arbeta under sommaren. Det är då viktigt att komma ihåg att begära ledigt igen för nästkommande period och iaktta lagens krav på framförhållning.
Nathalie Johansson, facklig rådgivare, Handels Direkt