Jag heter Alma och jobbar på ett bemanningsföretag som har kollektivavtal med er (LO). Jag undrar vilken lön jag har rätt till på Kristi himmelfärdsdag som infaller på en torsdag samt nationaldagen då den infaller på en måndag, men som båda är ”röda dagar”. Mina kollegor pratar om att de får ersättning som kallas helglön, vad gäller för mig som bemanningsanställd?
Bemanningsanställd

Svar: Tack för din fråga om ersättning för Kristi himmelfärdsdag och nationaldagen.I bemanningsavtalet finns regler för ersättning när en röd dag infaller på annan veckodag än lördag och söndag. För att ha rätt till helglön behöver din anställning vara längre än tre månader samt infalla under tiden för helgdagen. För arbetstagare som är anställda efter den 1 maj 2013 är helglönen baserad på garantilönen enligt §5 moment 2 i bemanningsavtalet, multiplicerat med antalet ordinarie arbetstimmar per vecka dividerat med 5,0. För arbetstagare som är anställda tidigare än den 1 maj 2013 räknas helglönen ut genom att multiplicera din lön med antalet ordinarie arbetstimmar/vecka, dividerat med 5,0.
Charlotte Hörnstedt, facklig rådgivare , Handels Direkt