Förlagschefen Eja Embretsson ser fram emot årets produktion då man satsar extra mycket på läsfrämjande projekt för utsatta barn och nyanlända flyktingar.

Det är trångt med böcker upp till taket på det lilla förlaget som har sina lokaler på Södermalm i Stockholm.
– Vi är ett litet förlag till ytan men med stor spridning av våra böcker, säger förlagschef Eja Embretsson.

Förlaget En bok för alla var när det startade 1976 ett statligt initiativ med uppdraget att sprida god litteratur till många.
– Den dåvarande regeringen ville att det skulle vara enkelt att köpa bra litteratur till ett lågt pris och att läsandet i landet skulle öka. En bok för alla fick därför ekonomiskt stöd för att trycka och ge ut redan tidigare utgiven kvalitetslitteratur men till ett lägre pris.
I år fyller förlaget 40 år.
– Det vill vi fira genom att satsa extra mycket på läsfrämjande projekt som når utsatta barn och nyanlända flyktingar. Vårt arbete med att öka tillgången på böcker och läsning har aldrig varit angelägnare, säger Eja Embretsson.

Ett av de läsprojekt som förlaget medverkar i drivs av Assyriska föreningens kvinnosektion i  Södertälje och riktar sig till nyanlända barn och vuxna.
– Just nu läser de Astrid Lindgrens böcker. Uppläsningen sker på svenska med inslag av arabiska ord och uttryck, samtidigt som det gestaltas av en skådespelare. Det kommer ett 80-tal barn och deras föräldrar varje vecka.

En av förlagets stora boksuccéer, antologin Barnens första bok, som tryckts i flera hundratusen exemplar och sedan många år delats ut till nyblivna föräldrar runt om i landet, hoppas man nu ska kunna nå även de nyanlända föräldrarna och deras barn.
– Vi har sökt pengar för att kunna trycka boken på arabiska och dari, ett språk som talas av många som kommer från Afghanistan.
Eja Embretsson menar att projektet är ett sätt att demokratisera tillgången till litteratur.
– Dels genom att göra berättelserna tillgängliga på flera språk, dels genom att locka folk till biblioteket där de får hämta boken. Då kanske de går dit igen.

Att väcka lust till läsning har varit förlagets uppdrag sedan det startade 1976.
– Samverkan med fackliga organisationer och föreningsliv, skolor, bibliotek och barn- och ungdomsorganisationer har alltid varit viktig för att nå läs-ovana grupper.

Från början låg fokus på vuxenlitteratur med billiga nyutgåvor av stora författare som exempelvis  Ivar Lo-Johansson och Kerstin Thorvall. Men priset på vuxenböcker har blivit allt svårare att konkurera med, förklarar Eja Embretsson, och när den borgerliga regeringen 2007 drog in statsstödet var förlaget tvunget att prioritera. Numera ger förlaget nästan bara ut barn- och ungdomslitteratur.
– Våra böcker ska fortfarande vara jämförelsevis billiga och lättillgängliga. Men eftersom vi är en liten organisation kan vi låta de läsfrämjande projekten styra. Vi söker upp projekt som vi gillar och tror kommer få fler barn och unga att läsa.

Ett exempel är Letterbox club, ett projekt som riktar sig till barn i utsatta livssituationer som förlaget driver tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan och läsfrämjarföretaget Bokspindeln.
– Barnfamiljer boende i Stockholm med långvarigt försörjningsstöd får ett bokpaket hemskickat. Idén kommer från England där initiativet fått stor spridning i hela landet och effekterna på läskunnighet varit märkbara. Förhoppningsvis får vi spridning på projektet även här.

Fram till 2009 var ABF en av förlagets ägare. Studiecirklar och bokombud har därför haft en central plats i förlagets verksamhet.
– Närheten till ABF finns kvar och många av våra gemensamma projekt löper på och bokombuden på landets arbetsplatser och inom ABF är fortfarande lika viktiga.

Fakta

Historien om En bok för alla

Förlaget En bok för alla grundades 1976 av Litteraturfrämjandet på initiativ av regeringen. I dag är förlaget ett ideellt aktiebolag som ägs av Alfabeta Media AB, Föreningen En bok för allas vänner och Ordfront förlag. ABF och Vuxenskolan finns representerade i förlagets styrelse.

Böckerna säljs genom bokhandeln och genom egna ombud.

Cirka 25 titlar ges ut varje år

I år fyller En bok för alla 40 år! Kolla in vad som händer under jubileumsåret på enbokforalla.se