De tre kollektivavtalen är träffade mellan Handels och olika grenar av arbetsgivarorganisationen Almega. Ett lageravtal gäller Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen. Det andra gäller Almega Tjänsteförbunden. Det tredje avtalet gäller fryshusföretag inom Almega Tjänsteföretagen. Totalt omfattas cirka 2 000 anställda. De jobbar exempelvis på lager för sjukvårdsprodukter som Onemed och fryshusföretag som Frigoscandia.

I alla avtalen ökar lönerna med 590 kronor i månaden, precis som i lager- och butiksavtalen med Svensk Handel. Varje anställd är garanterad hälften av summan, medan andra hälften fördelas i lokala pottförhandlingar. (I Svensk Handels avtal är varje anställd garanterad 55 procent.) De flesta bestämmelser om allmänna villkor följer också Svensk Handels avtal, till exempel om fortbildning för chaufförer.

Thomas Holm, som lett Handels förhandlingar, pekar på en ny skrivning som gäller när ett företag vill anställa någon som tidigare varit inhyrd från ett bemanningsföretag.

– I sådana lägen ska personen inte provanställas utan få tillsvidareanställning direkt, säger Thomas Holm.

Fakta

Avtal för Lagerpersonal och chaufförer, Lagring och distribution samt Fryshusföretag.

Avtalet gäller 1 april 2016 – 31 mars 2017.

Lönerna ökar 590 kronor i månaden där alla garanteras 295 kronor generellt och 295 kronor förhandlas lokalt.

Minimilönerna höjs med 500 kr/mån eller 2,87 kr/tim. De olika avtalens högsta minimilöner hamnar därmed kring 135 kr/tim.

Lokala lönetillägg ska räknas upp med 2,2 procent.

Tillsvidareanställda chaufförer får fortbildning för yrkeskompetensbevis på betald arbetstid och bekostad av arbetsgivaren.

Ingen provanställning för personal som har varit uthyrd till företaget eller tidigare har varit anställd.