Precis som i övriga lageravtal ökar lönerna med 590 kronor i månaden. Varje anställd är här garanterad 290 kronors ökning, medan 300 kronor fördelas i lokala förhandlingar.

Avtalet innehåller ett avsteg från regeln som hittills gällt i Handels alla lageravtal: att arbetsgivaren måste komma överens med facket för att förlägga arbetstid efter klockan 18. I det nya TGA-avtalet kan arbetsgivaren lägga arbetstid till klockan 18.30. Ob-tillägg på 40 procent gäller efter kl 17.30.

– Det är alltid problematiskt att göra eftergifter, men förhandlingar handlar om att ge och ta, kommenterar Thomas Holm som lett Handels förhandlingar.

Han pekar på att arbete efter klockan 18 förekommer på många lagerarbetsplatser, eftersom fackklubbarna ofta kommer överens med arbetsgivaren om det.

Kollektivavtalet mellan Handels och Teknikgrossisterna (TGA) gäller för ett knappt tusental anställda på ellager som Elektroskandia.

Fakta

Lagerpersonal på ellager

Avtalet gäller 1 april 2016 – 31 mars 2017.

Lönerna ökar 590 kronor i månaden där alla garanteras 290 kronor generellt och 300 kronor förhandlas lokalt.

Minimilönerna höjs med 500 kr/mån eller 2,87 kr/tim. För en nybörjare som fyllt 18 år blir minimilönen 22 692 kr/mån.

Arbetstiden kan förläggas mellan kl 05.30 och 18.30 (tidigare 18.00).

Rätt till ob-ersättning på 40 procent från kl 17.30 till 18.30.