– Det känns verkligen jättebra. Yes, liksom. Jag vet att jag inte varit ensam om detta, säger Sussanne Fogelberg, butikschef på Ur&Penn i Helsingborg.

När Ur&Penn tvingade Sussanne Fogelberg att jobba fler ob-timmar utan ersättning tog hon, med fackets hjälp, strid för rätten till kompensation. Det har hon fått nu. Men hennes kamp har gett större resultat än så. I framtiden kan ingen butikschef drabbas av samma sak. Reglerna i kollektivavtalet har skärpts.
– Skärpningen är en direkt konsekvens av tvisten med Ur&Penn, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels.

Enligt kollektivavtalet kan butikschefer komma överens om att ob-tid kompenseras med fem extra semesterdagar i stället för kollektivavtalets vanliga ob-ersättning. Sussanne Fogelberg hade gjort en sådan överenskommelse. Men när Ur&Penn ville att hon skulle jobba fler ob-timmar vägrade de göra en ny överenskommelse om kompensation för de timmarna. Ur&Penn menade att det redan fanns en överenskommelse – och att den bara kunde sägas upp vid den årliga lönerevisionen.

Handels stämde Ur&Penn i Arbetsdomstolen, men parterna nådde en förlikning innan fallet nådde dit. Efter tvisten på Ur&Penn har reglerna i kollektivavtalet skärpts. När en butikschef ska jobba fler ob-timmar ska en ny överenskommelse om kompensation för de timmarna göras. Annars ska butikschefen ha vanlig ob-ersättning enligt avtalet för de nya ob-timmarna.
– Vi glada över att ärendet fick ett avslut med nöjda parter och att detta bidrog till ett förtydligande av formuleringen och tolkningen av kollektivavtalet, säger Abed Al Saffar som är vd på Ur&Penn.

Svensk Handel vill inte kommentera det enskilda fallet. Att reglerna har ändrats i kollektivavtalet menar Svensk Handel behövdes.
– Vi tolkade avtalet olika. Nu har reglerna skrivits om och blivit tydliga. Det är bra, säger Clara Wiklund, arbetsrättsexpert på Svensk Handel.

Handels stämning gällde ytterligare en butikschef på Ur&Penn.

Tips!

Tänk på vad din tid är värd

Överväg för och emot
Överväg vad det innebär att avtala bort ob eller övertid. Handelsnytt har till exempel skrivit om en person som förlorade 3 000 kronor i månaden. Däremot fick personen fem extra semesterdagar, och tid är också värdefullt. Överväg ditt beslut.
Kan sägas upp
Överenskommelsen gäller tillsvidare och kan ”sägas upp” av bägge parter.  Är du inte nöjd med överenskommelsen så kan du gå tillbaka till detaljhandelsavtalets regler för ob och övertid. Det kan bara göras vid varje semesterårs utgång.
Lönepåslag för extra ansvar
Om du tackar ja till en extra semestervecka så har du ändå rätt till lönepåslag för utökat ansvar.
Skriftligt
Överenskommelsen ska vara skriftlig och inte ingå i anställningskontraktet.
Kom ihåg
Dina rättigheter finns i kollektivavtalet och din arbetsgivare kan inte säga upp din tjänst för att du vill omförhandla din överenskommelse.