Jag har råkat ut för en skada på min arbetsplats. Är det något jag ska göra en anmälan för och i sådana fall vart gör jag det?
Lisa

Svar: Arbetsgivaren är skyldig att anmäla varje misstanke om arbetsskada. Det är alltså arbetsgivaren som ska anmäla arbetsskadan, men om arbetsgivaren inte gör det, kan du anmäla detta själv. Det är dock viktigt att man då är tydlig med vem som gör anmälan. Anmälan görs till www.anmalarbetsskada.se och denna anmälan går då till Försäkringskassan samt Arbetsmiljöverket. En anmälan görs även till Afa försäkring av den anställde själv. När du gör din anmälan kan du få stöd av ditt skyddsombud. Om det inte finns något skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta Handels eller Afa försäkring för hjälp med anmälan. Anmälan om arbetsskada är viktig både för din eventuella rätt till ersättning och för att förbättra arbetsmiljön och förhindra att andra drabbas.
Joakim Petrusson, facklig rådgivare, Handels Direkt