För snart två månader sen sökte jag ett jobb i en butik. Jag gick inte ens vidare till intervju men har skäl att misstänka att den som fick jobbet har både kortare erfarenhet och sämre kvalifikationer än jag. Finns det något sätt för mig att begära ut information om vilka meriter den som fick jobbet hade?
Moses

Svar: Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till intervju, har sökanden enligt diskrimineringslagen rätt att efter begäran till arbetsgivaren få ut skriftlig uppgift om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet hade.
Jakob Mouginot, facklig rådgivare, Handels Direkt