– Det är klart jag blir trött i kroppen efter ett arbetspass. Många lagerarbetare får förslitningsskador och problem med rygg, axlar och nacke. Mycket görs fortfarande manuellt utan lyfthjälp, säger Jessica Moya, lagerarbetare och skyddsombud på JF Hillebrands dryckeslager i Jordbro utanför Stockholm.

Arbetsmiljöverkets statistik för specifika yrken visar att kvinnliga lagerarbetare kommer på åttonde plats när det gäller yrken med flest olyckor.

Bland männen hamnar truckförare på plats 13 med runt 23 olycksfall per 1 000 förvärvsarbetande. Men det är långt från förstaplatsen där manliga byggnadsarbetare hade runt 85 olycksfall per 1 000 arbetare.

Även när det handlar om arbetssjukdomar på grund av till exempel stress, dåliga relationer på jobbet och belastningsskador efter tunga lyft, hamnar kvinnliga lagerarbetare relativt högt, på 13:e plats. Bland männen kommer truckförare på11:e plats.

Jessica Moya säger att lagerjobbet många gånger är tungt med många vridmoment,

monotona lyft, dålig stötdämpning i truckarna och för lite rotation på arbetsuppgifter. På hennes arbetsplats har de räknat ut att en person lyfter 15-16 ton om dagen.

– Det finns flera sätt att förebygga skador. Man måste själv träna sina muskler men det ska också finnas bra lyfthjälpmedel och så kan man se till att ingen lyfter under knähöjd eller över axelhöjd, säger Jessica Moya.

Hon tycker att tillgång till hjälpmedel också är en jämställdhetsfråga.

– Då kan man bryta normen av att man ska vara stark och gärna man. Varken kvinnor eller män måste vara starka och då får man en mer jämställd arbetsplats med samma förutsättningar.

På Jessica Moyas jobb har Arbetsmiljöverket varit och ställt krav på att arbetsgivaren ska införa lyfthjälpmedel och regler för hur länge man får jobba med de tyngsta arbetsuppgifterna.

– Det är arbetsgivarnas ansvar att se till att finns hjälpmedel. Men det är också deras ansvar att se till att hjälpmedlen används. Många jobbar på provision och det tar längre tid att jobba rätt och därför kanske inte alla följer reglerna, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Arbetsmiljöverkets statistik visar att både arbetsolyckor och arbetssjukdomar ökar totalt sett. Den största ökningen står sjukdomar på grund av organisatoriska och sociala problem för.

– Kvinnors arbetssjukdomar fortsätter att öka och för andra året i rad är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken. Det är en oroande trend som arbetsgivarna inte lyckats bryta, säger Ann Ponton Klevestedt, chef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Fakta Mycket olyckor bland lagerarbete

Antal olycksfall per 1 000 förvärvsarbetare 2015

Yrken:

Kvinnliga lagerarbetare (lagerassistenter): 20

Genomsnitt kvinnor alla yrken: 5

Manliga truckförare: 23

Genomsnitt män alla yrken: 7

Branscher:

Parti- och provisionshandel män: 5

Parti- och provisionshandel kvinnor: 2

Detaljhandel kvinnor och män: 4

Genomsnitt alla branscher: 7

Antal arbetssjukdomar per 1 000 förvärvsarbetare 2015

Till exempel belastningsskador, sociala och organisatoriska faktorer som stress, dåliga relationer med chefer och kollegor.

Yrken:

Kvinnliga lagerarbetare (lagerassistenter): 5

Genomsnitt kvinnor alla yrken: 3

Manliga truckförare: 6

Genomsnitt män alla yrken: 2

Branscher:

Parti- och provisionshandel män och kvinnor: 1

Detaljhandel män och kvinnor: 1

Genomsnitt alla branscher: 3