I slutet på mars valde SSU Stockholms län en ny distriktsstyrelse och ordförande. Tiden efter har varit problemkantad, med försämrad arbetsmiljö och sjukskrivningar bland distriktets tre ombudsmän som följd.

Enligt en 6:6a anmälan som Handels skickat till Arbetsmiljöverket handlar problemen om otydligheter i den nya styrelsens struktur samt hur arbetet ska delegeras och kommuniceras till ombudsmännen.

Facket kräver att distriktsstyrelsen tar fram en handlingsplan för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, att samtalsstöd erbjuds de anställda, samt att en riskanalys arbetas fram.

SSU:s distriktsordförande Alva Dahn vill inte kommentera frågan i Handelsnytt. Däremot skriver hon i sitt svar till facket att mycket av den bristande dialogen med ombudsmännen beror på att ledigheter och kampanjverksamhet kommit i vägen.

Vi har alltså inte haft något tillfälle att varken få feedback, gå igenom eller diskutera våra verksamhetsplaner” skriver Alva Dahn i svaret till Handels.

Handels skyddsombud Eva Andersson vill av hänsyn till de inblandade inte kommentera ärendet, men säger till Handelsnytt att man arbetar aktivt med frågan och att man har haft ett gemensamt möte med arbetsgivaren, de anställda och Arbetsmiljöverket.

Fakta: 6:6a-anmälan

För att komma till rätta med arbetsmiljöproblem kan arbetsmiljöombud eller skyddsombud skriva en begäran om åtgärder till arbetsgivaren, en så kallad 6:6a-anmälan. Agerar inte arbetsgivaren kan facket vända sig till Arbetsmiljöverket för hjälp.