För betalda semesterdagar får du ett lönetillägg som kallas semestertillägg. Slår du ihop månadslön och semestertillägg får du reda på vad din semesterlön blir.

Gör så här:

Slå ihop allt du tjänat från 1 april till och med 31 mars, multiplicera summan med 0,12 eller 0,13 (om arbetsgivaren har kollektivavtal) så får du ut din totala semesterlön innan skatt. För att se vad du får per dag delar du summan med antalet betalda semesterdagar.

Även dagar du varit sjuk, föräldraledig eller gått på facklig kurs ska räknas med. Tjänstledighet är dock inte semesterlönegrundande.

Ex:

Mellan den 1 april 2018 och 31 mars 2019 tjänade Coop-anställde Lena 275 000 kronor. Hon var inte tjänstledig under perioden. Eftersom Lenas arbetsplats har kollektivavtal multiplicerar hon summan med 0,13.

Om Lena tar ut alla 25 semesterdagar ska hennes arbetsgivare betala henne 35 750 kronor. Hennes dagliga semesterlön blir 1430 kronor.