Asylsökande har tvingats jobba tolv timmar om dagen, sex dagar i veckan för en lön på 10 kronor och 40 öre i timmen. De fall som Sveriges Radio nyligen uppmärksammat gäller restaurangbranschen, men utnyttjandet förekommer även inom handel.

Utnyttjandet har fått facken att reagera. Nyligen träffade de generaldirektörerna från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för att diskutera möjligheterna till bättre insyn över arbetsvillkoren för asylsökande. Med på mötet var förutom Handels, LO och ombudsmän från Fastighets, Hotell-och restaurang, Kommunal och IF Metall.

Migrationsverket hjälper i dag det ökande antalet asylsökande i Sverige med arbetspraktik, medan de väntar på att få sin ansökan om uppehållstillstånd behandlad. Men Migrationsverket kontaktar inte facken. Det är en av de saker facken vill ändra på.
– Vi ska hjälpa människor, men vi vill ha ordning och reda. Arbetsvillkoren ska vara bra. Ingen ska utnyttjas och bidraget till arbetsgivaren ska inte leda till en snedvriden konkurrens, säger Stefan Carlén, på Handels, som arbetat med frågan på Handels.

Nu har dock regeringen sagt att länsstyrelserna ska ta över Migrationsverkets insatser för asylsökande.
– Jag kan villigt erkänna att jag inte vet om det kommer att bli bättre. Det är viktigt att de som kan arbetsmarknaden jobbar ihop i dessa frågor. Vi kommer fortsätta att påverka, säger Stefan Carlén.

Med på mötet var också Arbetsförmedlingen. Här har Handels och andra fackförbund visserligen ett samarbete, men det har stora brister. Det bristande samarbetet gäller placeringar för alla arbetssökande. Däremot har antalet nyanlända, de som fått uppehållstillstånd, i arbetspraktik ökat rejält. I dag är 25 procent av alla deltagare i Arbetsförmedlingens arbetspraktik nyanlända. 2010 var det 7 procent.

Fakta

Handeln är en av de branscher som har flest bidragsjobb. Förra sommaren hade en av tio inom handeln ett bidragsjobb. Runt 20 000 förfrågningar får Handels från arbetsförmedlingen årligen.

Bidragsjobb är jobb där staten subventionerar en anställning så att arbetsgivare ska ge arbetslösa jobb. För en praktikant betalar arbetsgivaren ingenting. Praktikanten får all ersättning från Försäkringskassan.

Asylsökande: En person som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol och alltså saknar uppehållstillstånd.

Nyanländ: En person som kommer till Sverige och har uppehållstillstånd. Nyanländ är man två till tre år.

Fakta

Så här vill Handels förbättra samarbetet med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen:

Bättre information
Facket måste få bättre information om företaget och insatsen. Många gånger saknas uppgifter. Det saknas handledare, utvecklingsplan, samt nödvändiga personuppgifter.

Återkoppling
Tillsattes praktikplatsen eller inte? Utan den vetskapen är det svårt för facket att följa upp att arbetsgivaren håller det som lovas.

Handledning och hävd sekretess
Handels vill att handledningen för de arbetslösa på arbetsplatsen ska bli bättre och att det ska vara krav på att de arbetsgivare som tar emot arbetslösa har kollektivavtal. I dag är det många gånger upp till den enskilda arbetsförmedlarens bedömning av vad som är avtalsliknande. Handels vill också att sekretessen hävs. Tillgång till personuppgifter skulle underlätta granskningen av arbetsvillkoren. Till exempel måste facket veta ålder för att kunna ange rätt lön enligt kollektivavtalet.

Läs tidigare artikel!