– Jag var på min första LO-kongress 1991. Jag var inbjuden som SSU:ordförande och minns att jag tyckte det var så många gråhåriga tanter och farbröder i kongressalen. Det är märkligt, det tycker jag inte längre, sade Karl-Petter Thorwaldsson under sitt öppningsanförande på LO:s 28:e kongress vid City Conference Center i Stockholm.

Efter skratt och applåder fortsatte LO-basen att hylla fackföreningsrörelsens förtroendevalda, enligt honom den viktigaste kraften inom arbetarrörelsen.

– Att vara en del av våra medlemmars vardag, att bära deras förtroende in i våra respektive fackförbund och nu in i LO, det är det stora, sade Karl-Petter Thorwaldsson och fortsatte:

– Nu är det dags att kavla upp ärmarna. Nu avsäger jag mig mitt ordförandeskap. Nu är det ni som har all makt över LO. Om det går som jag vill snor jag tillbaka den på måndag, men det är upp till er!

Handels har 30 ombud på plats under kongressen. En av dessa är Frida Bengtsson, H&M-anställd från Göteborg. Hon har tillsammans med de andra ombuden kraftsamlat för att få igenom Handels viktigaste fråga, att LO ska ta ställning för att anställningsformen allmän visstid ska tas bort ur lagen om anställningsskydd.

– Det vore ett sätt för LO att visa att man står upp för alla sina medlemmar. Det här är ett stort problem i vissa branscher, och det sprider sig. Om LO sätter ner foten vore det en viktigt signal, säger Frida Bengtsson.

Handels har fört fram kravet i en motion tillsammans med Kommunal, Hotell- och restaurangfacket, Seko och Fastighets. LO-styrelsen säger i sitt svar på motionen att visstidsanställningar först och främst ska regleras i avtal, inte i lagen. Men det argumentet köper inte Frida Bengtsson.

– Vi kan reglera hur mycket vi vill men hur man än vrider och vänder på det är det lagen som är fel. Det blir dessutom orättvist eftersom det är de förbund som redan från början ligger efter vad gäller villkor och lön, så som vi, Hotell- och restaurang och Kommunal, som måste sälja sig dyrt för att kunna reglera allmän visstid.

Handels för även fram krav på att de kvinnodominerade serviceförbundens position ska flyttas fram inom LO, bland annat i en motion som argumenterar för att LO ska ta mer hänsyn till servicenäringarna.

Om Handels skulle få framgång i kravet om allmän visstid skulle även det kunna ses som en positionsförflyttning inom LO. Men så vill inte Frida Bengtsson se det.

– Visst är det en kvinnofråga i dag. Men det här handlar inte om att ställa förbund mot varandra. Allmän visstid kommer att drabba alla så småningom. För mig är det en LO-fråga, säger hon.

Tema jämlikhet

I dag, fredag den 17:e juni, inleder LO sin 28:e kongress. Under fyra dagar ska de 400 ombuden från LO:s 14 förbund staka ut riktningen för centralorganisationen de kommande fyra åren. Temat för kongressen är ”Investera för jämlikhet”.

Totalt finns 308 motioner på dagordningen att ta ställning till. De handlar om allt från om LO ska starta en egen bank och hur mycket förbunden ska betala i medlemsavgift, till otrygga jobb, företagshälsovård och meddelarfrihet.

LO står för Landsorganisationen i Sverige och är en sammanslutning av 14 fackförbund för att driva gemensamma frågor. Handels ingår i LO.

Handels viktigaste krav under kongressen är att få LO att driva att anställningsformen allmän visstidsanställning, Ava, ska bort ur lagen. Ava infördes i lagen om anställningsskydd 2007. Den innebär att arbetsgivare kan anställa någon på en tidsbegränsad anställning utan att motivera varför. Även kallad sms-anställning.