Välkommen hem! Hur har du haft det?

– Det har varit en otrolig upplevelse. Man slängs rakt in i en värld av facklig internationell kamp som är fylld av både hopp och förtvivlan. Allt bygger samtal mellan parterna. Man förstår hur viktigt det är att alla är med. Det är så vi bygger framtiden.

Berätta om Geneveskolan, hur funkar det?

– Den startades 1931 för att få fackligt aktiva från Norden att rustas i globala frågor.

– Själva utbildningen är tredelad. Först en kurs på Runö där man bland annat lär sig om ILO (Internationella arbetsorganisationen, FN:s organ för arbetslivsfrågor). Sen gör man en nätuppgift om internationellt fackligt arbete. Därefter deltog vi på ILO-konferensen i Geneve.

Vad gjorde du under konferensen?

– Vi följde en kommitté som tittar på fall där medlemsländer blivit anmälda för att ha brustit i att följa konventionerna. Kommittén granskar expertutlåtanden och beslutar sedan vilka åtgärder regeringarna skall vidta. Det handlar om att förbättra normer för arbetare runt om i världen. ILO är ett stort, trögt maskineri men utan dem skulle det bli sämre för många arbetare.

Hur ska du använda kunskapen hemma?

– Vi har pratat om att hålla föredrag för avdelningarna. Sen kommer jag nog skriva en del. Jag har definitivt fått mersmak för internationellt arbete, och insett vilken beundran den nordiska modellen väcker ute världen. Det här är angelägna frågor som folk generellt vet för lite om. I en globaliserad värld måste det fackliga löftet sättas i en internationell kontext.

Fotnot: Handels hade i år två deltagare i Geneveskolan, My Sternberg och Amanda Johansson som även hon sitter i Handels centrala ungdomskommitté.