Jag har funderingar på vad som räknas som arbetsskada?
/Milton

Svar: Arbetsskador är olyckor som händer på arbetet eller sjukdomar som beror på arbetet. Arbetsgivaren ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Det kan vara kroppsliga skador men också psykiska problem. Exempel på vad arbetsskador kan vara är halkolyckor, fall från stegar, trafikolyckor på vägen till eller från arbetet, allergier mot något ämne man arbetar med, att man mår dåligt psykiskt på grund av bråk eller stress på arbetsplatsen. Det är viktigt att den anställde informerar arbetsgivaren om en arbetsskada så att denna kan agera.
/Elin Pettersson, facklig rådgivare, Handels Direkt