– De allra flesta har fått information, men vissa går inte att nå på grund av semestrar och utlandsresor. Därför väljer vi att vänta med att gå ut med detaljerna, säger Klas Olsson, kommunikationsansvarig på Konsum Värmland.

Det var den 6 april i år som Konsum Värmlands förvaltningsråd fattade beslutet att all lager-och transportverksamhet i skulle läggas ned. I stället tas all nödvändig logistik över av Coop Sverige.

Beslutet innebar att 160 personer har varslats om uppsägning, varav 100 är kollektivanställda och 60 är tjänstemän. Förhoppningen var att alla skulle få besked innan sommaren om vilka som slutligen sägs upp, något som man alltså inte riktigt mäktat med.

– Vår process med den fackliga parten är klar, men vi vill ändå inte räkna förhandlingen som fullt avslutad förrän varje medarbetare har fått individuell information, säger Klas Olsson.

Enligt Handelsklubbens ordförande Henrik Jonsson har förhandlingarna efter omständigheterna gått bra. Bland annat ska uppsagda medarbetare få delta i ett omställningsprogram där både jobbcoacher, arbetsförmedlingen och Trygghetsrådet är inblandat.

– Vi har inte behövt tjata vad gäller stödet. Vi har varit med i hela processen och tror att den biten kan bli jättebra. Det drar igång direkt efter semestern, säger Henrik Jonsson.

Huruvida det kan innebära ekonomiskt stöd för de som nu sägs upp är ändå osäkert. Enligt Klas Olsson är det en individuell fråga.

– Trygghetsrådet kan vid vissa tillfällen erbjuda det, men jag kan inte utlova ekonomiskt stöd åt alla. Det är en bred skara människor från olika bakgrunder, säger han.

Vad gäller den omtalade omlastningscentralen som potentiellt skulle kunna rädda ett tiotal jobb, är heller inget klart. Upphandlingen med åkerierna som ska leverera till centralen är inte inledd.

– Man håller fortfarande på att samla in information. Vi trycker  såklart på för att jobben ska hamna hos oss, men det är fortfarande osäkert, säger Henrik Jonsson.

Först i början mars nästa år ska Konsum Värmlands nya organisation vara helt klar. 

Fakta: Konsum Värmlands kris

Konsum Värmland har haft ekonomiska bekymmer en längre tid. 2015 redovisades ett rörelseresultat på minus 59, 3 miljoner kronor. 2014 gick man 60,2 miljoner minus.

Våren 2015 aviserades det att elva av föreningens butiker skulle läggas ner. I slutändan blev det tre.

Hösten 2015 varslades 30 tjänstemän inom administrationen om uppsägning. Slutsiffran landade på 26,5 tjänster.

Våren 2016 varslas 160 anställda inom lager, logistik och administration. Kosmetik-butiken Affection i Karlstad läggs ned. Fem anställda berörs.

I och med varslet lämnar Konsum Värmland det 57 000 kvadratmeter stora industriområdet Orrholmen i Karlstad. Vad som händer med lokalerna där är oklart. Totalt arbetar idag 340 personer på Orrholmen.