– Arbetarna har blivit utsatta för hot, tvång och desinformation, allt för att inte gå med i facket. De har fråntagits sin rätt att organisera sig. Ikea i USA bryter mot Ikeas egna interna regler och amerikanska lagar. Nu måste Ikea-koncernen agera, säger Alke Boessiger, chef för det globala facket Uni:s handelsavdelning.

30-talet anställda på Ikeas logistikavdelning i Stoughton, USA, har länge försökt att bilda fackklubb och gå med i handelsfacket United Food and Commercial Workers union. I oktober förra året hade det varit möjligt. Då kunde facket visa att en majoritet av de anställda ville det, vilket krävs i USA. Men Ikea vägrade godkänna klubben. De litade inte på uppgifterna och ville att den statliga arbetsmarknadsnämnden – National Labor Relations Board (NLRB) – skulle övervaka en sluten omröstning. Den genomfördes 27 juni och facket förlorade. De nådde inte majoritet.

Men omröstningen har inte gått rätt till, menar UFCW och Uni. Och företagsledningen i USA utreds nu för antifackligt arbete av NLRB. Det handlar bland annat om att de som visat sitt stöd för facket har utsatts för förhör, repressalier, hot om uppsägning och löneavdrag.
– Vi har kontaktat Ikea-koncernens ansvariga för att lösa detta. Men vi har mötts av beskedet att de vill avvakta NLRB:s utredning, säger Alke Boessiger.

För de anställda kan det betyda en lång väntan. NLRB:s utredningar kan ta år.
– De har redan lidit tillräckligt. Ledningen på varuhuset fortsätter sina trakasserier av dem som vill vara med i facket. De bryter mot sina egna interna regler och amerikanska lagar. Ikea-koncernen behöver inte vänta på utredningen. De har gått in i andra sammanhang, säger Alke Boessiger.

Uni kommer att fortsätta diskussionerna med Ikea-koncernen.
– Men går inte samtalen framåt kommer vi tvingas ta till mer radikala metoder, säger Alke Boessiger.

Ikea bekräftar att de vill avvakta utredningen, både gällande resultatet av omröstningen och anmälningarna om antifackliga metoder.
– Efter det kommer vi att ta ställning till hur vi går vidare. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med Uni, säger Josefin Thorell, presschef på Ikea-koncernen.

Handelsnytt har sökt Ikea i USA utan resultat. Men Mona Liss, talesperson för Ikea i USA, har tidigare sagt att de respekterar de anställdas rätt att organisera sig fackligt – men också deras rätt att välja att avstå facklig representation.

Fakta

Regler för att bilda fackklubb i USA

En fackklubb kan bildas utan inblandning från den statliga arbetsmarknadsnämnden National Labor Relations Board (NLRB) om en majoritet av de anställda vill det. Facket måste kunna visa att de har majoritet.