Jag jobbar på Coop och har hört att vi ska ha rätt till fri tvätt av våra arbetskläder. Finns det någon bestämmelse hur detta ska lösas eller är det upp till vår arbetsgivare att hitta en lösning så att villkoret om fri tvätt uppfylls?

Svar: För Coop Sverige AB finns det en framförhandlad överenskommelse som gäller för Coop Sverige-butikerna som innebär att man som anställd erhåller 18 kilo tvättmedel per år av arbetsgivaren och så sköter man tvätten själv. För deltidsanställda upp till 20 timmar per vecka är det hälften, det vill säga 9 kilo tvättmedel per år.

När det gäller de fristående föreningarna (DDF) så finns det liknande överenskommelser men det ska förhandlas mellan arbetsgivare och lokal facklig organisation och kan således inte beslutas ensidigt av arbetsgivarparten.

Nathalie Johansson, facklig rådgivare, Handels Direkt