Vilka egenskaper krävs för en vapensäljare?

– Framförallt noggrannhet. Givetvis ska man ha ett intresse av att göra kunderna nöjda och vara serviceinriktad. Men att följa lagar och regler är så viktigt när det kommer till vapenhandel.

Vad lockar XXL med som arbetsgivare?

– Vi satsar på personalen för att kunna utveckla och behålla de bästa. Bland annat har vi mycket utbildning, inte minst för de på jakt och vildmark. Vi har löpande träffar med leverantörer där vi jobbar både teoretiskt och praktiskt. Det kan handla om allt från att testa fiskeutrustning till att faktiskt övernatta ute i tält.  

Älgstudsare och patroner är inga dussinvaror. Hur jobbar ni med säkerhet?

– Framförallt genom rutiner, vilka grundar sig i lagen. Men det börjar redan när man etablerar en butik. Var ska man till exempel placera vapenbunkern och den rejäla säkerhetsanordningen kring detta? Vi har också internutbildningar och jobbar tätt med polis och brandförsvar för att följa deras regelverk.

Säljarna på jakt- och vildmark är i mångt och mycket specialister. Ändå utgår inget lönepåslag för till exempel vapenhandlarlicens. Varför?

–  Att ha denna typ av kunskap och vapenhandlartillstånd är givetvis meriterande och värderas av arbetsgivare, dock är jag inte den lönesättande chefen och kan dessvärre inte uttala mig om detta.