3 300 niondeklassare valde i år handels- och administrationsprogrammet som sitt förstaval på gymnasiet. Det är en ökning med cirka 400 ansökningar jämfört med föregående år. Procentuellt sett ökar Handelsprogrammet med 14 procent, mest av alla gymnasieprogram.

– Det är roligt att det går framåt och vi hoppas naturligtvis att många av de som sökt till slut hamnar ute i butiker och på lager. Men det är fortfarande en bra bit kvar till vad det var innan högskolebehörigheten togs bort, säger Handels utbildningspolitiska ombudsman Lennart Grönberg.

Exakt varför ansökningarna ökar är svårt att säga. Men en delförklaring kan vara att intresset för handel, entreprenörskap och ekonomi ökar generellt, något som exempelvis märks på ekonomiprogrammet som fortsätter att öka.

– Handel och ekonomi ligger väldigt nära varandra så det kan vara så att man tittar mer åt det hållet generellt, säger Lennart Grönberg.

– Det vi vet är att många arbetsgivare hellre anställer från ekonomiprogrammet som ju är studieförberedande. Uppdelningen som finns mellan yrkes- och studieprogram är omodern och måste bort.

Även på Svensk Handel ser man glädjande på siffrorna, även om man är försiktig med att dra för hårda slutsatser.

– De första antagningssiffrorna brukar ligga lite högre. Först i november vet vi vilka som faktiskt börjat. Man ska också komma ihåg att årskullarna är lite högre i år. Alla nyanlända kan också vara en faktor, säger Martina Elfgren Lilja, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Svensk Handel ser också ekonomiprogrammets dragningskraft, och vill gärna se en utveckling av utbildningen. Ett förslag är att dela upp ekonomiprogrammet i underkategorier som till exempel ekonomi handel och ekonomi juridik. Företagens engagemang i gymnasiet är en annan viktig faktor för att öka Handelns attraktion.

– När skola, kommun, och näringsliv samverkar så fungerar det bäst. Unga är intresserade av att snabbt komma ut på arbetsmarknaden. Är företagen med från början så får eleverna en ökad förståelse samt ett kontaktnät tidigt i sina studier, säger Martina Elfgren Lilja.

FaktaFakta: 109 000 elever sökte till gymnasiet

Inför läsåret 2016/17 sökte 109 000 elever till ett nationellt program. Det är 2 400 fler elever jämfört med föregående läsår.

Bland yrkesprogrammen ökar handelsprogrammet mest, med totalt 400 elever. Strax därefter kommer bygg- och anläggningsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet med 300 respektive 200 elever. Sämre går det för hotell- och turismprogrammet dit ansökningarna minskade med 200 elever, eller 13 procent.

Bland de högskoleförberedande programmen går ekonomiprogrammet bäst. Programmet fick 1200 fler sökanden än förra omgången. Även natur- och teknikprogrammet ökar, med drygt 600 elever för respektive program.