Handelsnytt har i flera tidigare artiklar lyft problemen med arbetsplatsolyckor för bemanningsanställda. Under perioden 2011-2015 var antalet anmälda olyckor i genomsnitt dubbelt så många inom gruppen jämfört med hos ordinarie anställda, detta trots inspektionsinsatser från Arbetsmiljöverket.

Till de mest drabbade yrkesgrupperna hör lagerassistenter och truckförare. Thorbiörn Biörrith, klubbordförande för de Proffice-anställda på Icas lager i Helsingborg, välkomnar granskningen av branschen.

– Vi har kämpat för det här länge, så det är toppen att de kommer ut. Problemet är att det finns ställen där sådant här fungerar jättebra. På andra håll funkar det inte alls. Det varierar så mycket i kvalitét, säger Thorbiörn Biörrith.

Nu inleder Arbetsmiljöverket en ny granskning. Denna gång med fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete. Under hösten ska 400 arbetsställen inspekteras, varav 100 görs på bemanningsföretagen och 300 på deras olika kundföretag.

– Förhållandena har inte förändrats sedan vår förra insats 2011-2012. Det som krävs är att helt enkelt öka kunskapen i branschen och se till att man även vid sjukdomar, ruscher och snabba omställningar har tid till att ge rätt information, säger Heli Aarnipuro, samordnare på Arbetsmiljöverket.

Inspektionsinsatsen kommer att pågå under hösten, men Arbetsmiljöverket utlovar redan nu en fortsättning efter årsskiftet. Formen för den är dock inte fastställd.

– Det kan bli att vi spetsar till det åt något håll, mot kundföretagen, introduktionen eller något annat. Det får arbetet under hösten visa, säger Heli Aarnipuro.

Fakta: Unga under 25 drabbas mest

Mellan 2011 och 2015 anmäldes drygt 3 700 arbetsolyckor med sjukfrånvaro och 500 arbetssjukdomar i bemanningsbranschen.

För män var den vanligaste olyckan förlorad kontroll av fordon (oftast truck). För kvinnor var fallolyckor mest förekommande.

Över 30 procent av alla arbetsolyckor och arbetssjukdomar i bemanningsbranschen mellan 2011 och 2015 berörde personer under 25 år.

24 procent av anmälningarna gjordes av kvinnor och 76 procent av män.